Vaš brskalnik ne omogoča JavaScript-a, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.

Izobraževanje

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Program izobraževanja 2016

Izobraževanje uporabnikov je nepogrešljiva sestavina razvoja vsakega informacijskega sistema, zato temu v IZUM-u posvečamo veliko pozornost. Ob klasičnih tečajih, ki so predstavljeni v tem programu, organiziramo tudi predstavitve novosti ter posebne tečaje preko spleta s širšega področja naše dejavnosti.

Velik del izobraževalne dejavnosti IZUM-a se nanaša na izobraževanje knjižničarjev, še zlasti tistih, ki sodelujejo v sistemu vzajemne katalogizacije in izgrajujejo baze podatkov sistema COBISS.SI. Izobraževanje za vzajemno katalogizacijo izvajata NUK in IZUM, njuni tečaji pa se dopolnjujejo.

V letu 2016 izvajamo izobraževanje samo še za okolje COBISS3, saj programske opreme za okolje COBISS2 ne dopolnjujemo več. Nadaljuje se usposabljanje knjižničarjev za prehod na programsko opremo COBISS3/Izposoja, tečaji za prehod na programsko opremo COBISS3/Katalogizacija pa niso več predvideni. Knjižnicam zato priporočamo, da dajo prehodu na okolje COBISS3 ustrezno prioriteto.

Pred prehodom na programsko opremo COBISS3/Izposoja se morajo knjižničarji udeležiti tečaja Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja. Tečaj je obvezen za enega delavca knjižnice, ki bo uporabljala programsko opremo COBISS3/Izposoja. Sledi priprava Zapisnika o izposoji, in namestitev testnega okolja za knjižnico, v katerem se usposobijo tudi sodelavci, ki se izobraževanja niso udeležili. Po prehodu na programsko opremo COBISS3 se dostop do COBISS2 ukine. Vse potrebne aktivnosti (izvedba posameznih tečajev in prehod) so izvedeni po vnaprej dogovorjenih terminih.

Tečaj Uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga je namenjen začetnikom v sistemu COBISS.SI, ki še niso seznanjeni s programsko opremo COBISS3 in formatom COMARC/H.

OBVESTILO za šolske knjižnice: Objavljeni so dodatni termini tečaja (29.–30. 8., 27.–28. 9., 8.– 9. 11.) za šolske knjižnice, ki se bodo vključile v sistem COBISS.SI – polnopravno članstvo. Več informacij je na voljo v opisu tečaja Uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga.

Tečaj traja 2 dni, udeleženci pa na tečaju spoznajo:

  • osnovna navodila za delo s programsko opremo COBISS3,
  • osnove iskanja in prevzemanja zapisov iz vzajemne baze v lokalno bazo podatkov s programsko opremo COBISS3,
  • format COMARC/H,
  • osnove za delo s programsko opremo COBISS3/Zaloga.

Za uporabo COBISS/OPAC-a in drugih informacijskih virov (ProQuest, Web of Science, Scopus, EBSCOhost) bomo tudi letos izvajali brezplačno učenje preko spleta.

 

Datum zadnje spremembe vsebine strani: 19. 7. 2016


ONLINE EVIDENCE

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Potrebujete pomoč?

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si

© 1997-2016 IZUM Piškotki