Vaš brskalnik ne omogoča JavaScript-a, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.

E-priročniki

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

COBISS2/Izposoja

V5.8-04

ISSN 2232-4224

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika v letu 1992 do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem programske opreme COBISS2/Izposoja, V5.8-04, in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika.

© IZUM, zadnje spremembe vsebine: marec 2016

Deli priročnika:

Naslovnica[132 KB]KAZALO[182 KB]PREDGOVOR[137 KB]1 OSNOVNA NAVODILA[122 KB]1.1 Priključitev v sistem[122 KB]1.2 Nastavitev terminalov in uporaba tipkovnic[117 KB]1.3 Vnos diakritičnih znakov[209 KB]1.4 Pomoč med delom (Help)[136 KB]1.5 Vpis in izvršitev ukazov[128 KB]1.6 Razdelitev zaslona[74 KB]2 OSNOVNI NIVO[56 KB]2.1 Prehod v okolja[144 KB]2.2 Iskanje članov[176 KB]2.3 Izpis podatkov o članih[159 KB]2.4 Vzdrževanje vsebine obrazcev za opomine, izdelava in brisanje opominov[196 KB]2.5 Nekateri posebni postopki[254 KB]2.6 Splošno veljavni ukazi[209 KB]2.7 Evidentiranje in poravnava terjatev[922 KB]3 OKOLJE EVIDENCE ČLANOV[108 KB]3.1 Vpis člana in spreminjanje podatkov o članu[547 KB]3.2 Izbira vnosne maske[149 KB]3.3 Vpis ali spreminjanje opombe o članu[77 KB]3.4 Izpis nalepk za članske izkaznice[62 KB]3.5 Shranitev podatkov[108 KB]3.6 Brisanje podatkov[104 KB]3.7 Dodelitev nove vpisne številke[63 KB]4 OKOLJE IZPOSOJE GRADIVA[225 KB]4.1 Pregled evidentiranega gradiva pri članu[374 KB]4.2 Izposoja gradiva[691 KB]4.3 Rezervacije gradiva[149 KB]4.4 Spreminjanje datuma vrnitve gradiva[145 KB]4.5 Vračanje gradiva[291 KB]4.6 Evidentiranje izgubljenih izvodov gradiva[118 KB]4.7 Vpis ali spreminjanje opombe o članu[77 KB]4.8 Vpis ali spreminjanje opombe o gradivu[148 KB]4.9 Izpisovanje podatkov na tiskalnik[69 KB]4.10 Vpogled v podatke o gradivu[69 KB]4.11 Vpogled v podatke o disciplini člana[66 KB]4.12 Prehod v okolja[67 KB]4.13 Vodenje evidence izposoje kompletov[1242 KB]5 OKOLJE KATALOGA[61 KB]5.1 Iskanje gradiva v katalogu[244 KB]5.2 Vpogled v podatke o gradivu[94 KB]5.3 Izbira gradiva iz kataloga[115 KB]6 UKAZI[110 KB]ACCOUNT[1550 KB]ACCOUNT/OTHER[342 KB]BACK[166 KB]BOOKINFO[113 KB]BUS_IMPORT[245 KB]CATALOGUE[328 KB]CC3[254 KB]CHECK/MESSAGES[412 KB]CHECK/RESERVATION[184 KB]CHECKIN[101 KB]CHECKOUT[101 KB]CHECKREAD[87 KB]CIRCULATE[178 KB]CIR/DEP[143 KB]CODE[133 KB]COPY[111 KB]DATE[183 KB]DELETE[293 KB]DELETE/INACTIVE[327 KB]DELETE/INACTIVE SELECT[348 KB]DEP[203 KB]DISPLAY[181 KB]EDIT[308 KB]EDIT/DEP[120 KB]EDIT/RESERVATION[210 KB]EDIT CALENDAR[99 KB]EDIT CODES[120 KB]EDIT FORM[164 KB]EDIT FOOTER[325 KB]EDIT HEADER[166 KB]EDIT LIMITS[223 KB]EDIT MSHIPDATE[87 KB]EDIT NOTIFY[337 KB]EDIT OPAC[97 KB]EDIT OVERDUE[356 KB]EDIT PRICE[469 KB]EDIT SPM[161 KB]EDIT TIMEPAR[257 KB]ERASE/RESERVATION[291 KB]ETI[184 KB]ETI/FILE[83 KB]EXPAND[144 KB]FIND[132 KB]FIND/INV[110 KB]FORMAT[132 KB]FULL[132 KB]FURSTEST[219 KB]HEAD[136 KB]HELP[165 KB]HOME[135 KB]INFO[155 KB]INIT[57 KB]KEYBRDHELP[123 KB]KEYPADHELP[99 KB]LOOK[150 KB]LOOK/ALL[71 KB]LOOK/CURRENT[106 KB]LOST[165 KB]MAIL[164 KB]MEMBER[270 KB]MEMBINFO[351 KB]NEW[208 KB]NEW/DEP[111 KB]NOTIFY[337 KB]NOTE/MATERIAL[77 KB]NOTE/MEMBER[259 KB]NOTE/TEMPORARY[158 KB]ORDER[175 KB]ORDERREAD[179 KB]OVERDUE[124 KB]OVERDUE/ALL[289 KB]OVERDUE/CLEAR[92 KB]OVERDUE/CLEAR_ALL[175 KB]PERIOD[236 KB]PROLONG[72 KB]PROLONG/ALL[367 KB]PRT[86 KB]PRTALL[205 KB]PRTDEBT[95 KB]PRTMEMB[74 KB]PUTEN[150 KB]READINGROOM[177 KB]RECOUNT[187 KB]RENAME[92 KB]RESERVE[144 KB]RESET FILE[91 KB]RETDATE[173 KB]RETDATE/ALL[127 KB]RETURN[230 KB]RETURN/CURRENT[209 KB]RETURN/DEP[125 KB]RFID OFF[231 KB]RFID ON[237 KB]SAVE[189 KB]SELECT[150 KB]SET ACCOUNT[355 KB]SET COUNTER[54 KB]SET ILLMEMB[251 KB]SET LIMIT[52 KB]SET PASSWORD[236 KB]SET UP[262 KB]SIGNATURE[69 KB]SMSTEST[281 KB]SORT[145 KB]SYSPRT[88 KB]S-TO-C[118 KB]TYPE[146 KB]UNLOCK[139 KB]VISIT[195 KB]VISIT/INTERNET[206 KB]VISIT/OTHER[117 KB]WAITING[139 KB]?BUS_IMPORT[290 KB]?DEPARTMENT[242 KB]?FIELDS[163 KB]?LOCK[117 KB]?MONEY[222 KB]?OVERDUE[70 KB]?OVERDUE_ALL[257 KB]?PARAMETERS[76 KB]Dodatek A - PREGLED POSTOPKOV IN UKAZOV[596 KB]Dodatek B - POMEN UKAZNIH TIPK[309 KB]Dodatek C - SEZNAM KATEGORIJ ČLANOV, PODATKOV O ČLANIH IN ŠIFRANTOV[536 KB]Dodatek D - DIAKRITIČNI ZNAKI[383 KB]Dodatek E - ISKALNI INDEKSI[279 KB]Dodatek F - ISKALNI INDEKSI ZA ČLANA[122 KB]Dodatek G - IZPOSOJA V POTUJOČI KNJIŽNICI[1333 KB]Dodatek H - UČBENIŠKI SKLAD[195 KB]Dodatek I - TISKALNIKI[83 KB]Dodatek J - UPORABA RFID ČITALNIKOV ZA POTREBE IDENTIFIKACIJE GRADIVA IN/ALI ČLANOV[1357 KB]Podatki o izdajatelju[121 KB]

ONLINE EVIDENCE

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Potrebujete pomoč?

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si

TVU

© 1997-2018 IZUM Piškotki