Vaš brskalnik ne omogoča JavaScript-a, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.

E-priročniki

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

COBISS3/Zaloga

V6.17-00

ISSN 1855-5543

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika v avgustu 2005 do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem programske opreme COBISS3, V6.17-00, in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika.

© IZUM, zadnje spremembe vsebine: april 2018

Deli priročnika:

Naslovnica[169 KB]KAZALO[322 KB]PREDGOVOR[214 KB]O NAVODILIH[189 KB]1 UVOD[221 KB]2 BIBLIOGRAFSKI PODATKI O GRADIVU[151 KB]2.1 Prevzem zapisa iz vzajemne baze podatkov[165 KB]2.2 Urejanje omejenega nabora bibliografskih podatkov[247 KB]2.3 Brisanje bibliografskih zapisov[236 KB]2.4 Prikaz zapisa v formatu COMARC[180 KB]2.5 Prikaz polj 996/997[51 KB]3 PODATKI O ZALOGI[156 KB]3.1 Vpis neažuriranih podatkov v COBISS2[217 KB]3.2 Prikaz polj, ki niso vpisana v lokalno bazo podatkov[130 KB]4 DODAJANJE ZBIRNIH PODATKOV O ZALOGI (POLJE 998)[139 KB]4.1 Dodajanje novega polja[75 KB]4.2 Vnos podatkov[275 KB]4.3 Brisanje polja[127 KB]5 DODAJANJE PODROBNIH PODATKOV O ZALOGI (POLJE 996/997)[207 KB]5.1 O urejevalniku[104 KB]5.2 Dodajanje novega polja[92 KB]5.3 Vnos podpolj[278 KB]6 UREJANJE PODROBNIH PODATKOV O ZALOGI[96 KB]6.1 Kopiranje podatkov v druga polja[135 KB]6.2 Kopiranje podatkov iz drugega polja[192 KB]6.3 Razmnoževanje polja 996/997[181 KB]6.4 Spreminjanje podatkov preko inventarne številke ali številke za izposojo[300 KB]6.5 Spreminjanje signature preko inventarne številke ali številke za izposojo[241 KB]6.6 Spreminjanje statusa v več poljih v zapisu[199 KB]6.7 Brisanje polja[172 KB]6.8 Brisanje polja 996, ki je nastalo v segmentu COBISS3/Nabava[181 KB]6.9 Razvrščanje polj[97 KB]6.10 Oblikovanje kompleta[208 KB]7 INVENTARIZACIJA GRADIVA[77 KB]7.1 Inventarizacija[231 KB]7.2 Izpis nalepk[62 KB]8 ODPIS MONOGRAFSKIH PUBLIKACIJ PO INVENTURI[202 KB]9 POSTOPKI ZA SERIJSKE PUBLIKACIJE[60 KB]9.1 Inventarizacija serijskih publikacij[103 KB]9.2 Vzorec izhajanja[300 KB]9.3 Vzajemni vzorec izhajanja[240 KB]9.4 Kontrola dotoka[400 KB]9.5 Vezava zvezkov[73 KB]9.6 Odpisi serijskih publikacij[65 KB]10 SPREMINJANJE POVEZAVE PODATKOV O ZALOGI Z BIBLIOGRAFSKIM ZAPISOM[58 KB]10.1 Prenos zaloge v zapis za drugo gradivo[280 KB]10.2 Prenos zaloge preko vmesnega pomnilnika[65 KB]10.3 Kreiranje dodatnega lokalnega zapisa[105 KB]11 PRIKAZ STANJA V IZPOSOJI IN VPIS OPOMBE ZA IZPOSOJO[84 KB]11.1 Prikaz stanja v izposoji[143 KB]11.2 Vpis opombe za izposojo[130 KB]12 SEZNAM NOVOSTI[59 KB]12.1 Dodajanje zvezka med novosti[53 KB]12.2 Izpis seznama novosti[173 KB]13 NASTAVITVE IN UPORABA ŠTEVCEV[85 KB]13.1 Dodajanje števca[264 KB]13.2 Izbira števcev[95 KB]13.3 Prikaz nezasedenih številk[140 KB]13.4 Uredi vrstni red števcev[52 KB]14 PRIKAZ SEZNAMA KNJIŽNIC[129 KB]15 PRIPRAVA PODATKOV ZA IZPISE[128 KB]16 DODAJANJE MULTIMEDIJSKE VSEBINE[235 KB]17 PREVERJANJE IN IZBOR IZLOČENEGA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA[145 KB]18 UREJANJE PODATKOV ZA POTREBE RAZPISA ARRS[91 KB]18.1 Prikaz seznama knjižnic s financerjem ARRS med zbirnimi podatki[181 KB]18.2 Prikaz seznama knjižnic, ki imajo naročeno isto gradivo[221 KB]18.3 Vnos podatkov o sofinanciranju ARRS[196 KB]19 POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI IN BAZAMI PODATKOV[88 KB]19.1 COBISS3/Nabava[72 KB]19.2 COBISS3/Serijske publikacije[71 KB]19.3 COBISS3/Izposoja, COBISS2/Izposoja[107 KB]19.4 COBISS3/Medknjižnična izposoja[123 KB]19.5 COBISS3/Izpisi[132 KB]19.6 COBISS3/Upravljanje aplikacij[70 KB]19.7 Lokalna baza podatkov v COBISS2[93 KB]19.8 Bibliografske baze podatkov[71 KB]19.9 COBISS/OPAC[71 KB]19.10 COBISS3/Elektronski viri[71 KB]Dodatek A - IZPISI[76 KB]A.1 Izpisovanje[218 KB]A.2 Spremenljivke[357 KB]A.3 Razvrstitve[780 KB]Dodatek B - SEZNAMI[48 KB]B.1 Seznam izpisov[95 KB]B.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov[301 KB]B.3 Opis posameznih izpisov[263 KB]B.4 Primeri izpisov[355 KB]Dodatek C - PORABA SREDSTEV[49 KB]C.1 Seznam izpisov[141 KB]C.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov[203 KB]C.3 Opis posameznih izpisov[252 KB]C.4 Primeri izpisov[156 KB]Dodatek D - POSLOVNE LISTINE[55 KB]D.1 Seznam izpisov[94 KB]D.2 Priprava izpisov[183 KB]D.3 Opis posameznih izpisov[166 KB]D.4 Primeri izpisov[270 KB]Dodatek E - STATISTIKE[192 KB]E.1 Seznam izpisov[219 KB]E.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov[321 KB]E.3 Opis posameznih izpisov[501 KB]E.4 Primeri izpisov[331 KB]Dodatek F - IZPISI ZA INVENTURO[89 KB]F.1 Seznam izpisov[97 KB]F.2 Priprava podatkov za izpise[124 KB]F.3 Priprava izpisov[187 KB]F.4 Opis posameznih izpisov[272 KB]Dodatek G - PREDPONE ZA ISKANJE PO PODATKIH O ZALOGI[175 KB]Podatki o izdajatelju[121 KB]

ONLINE EVIDENCE

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Potrebujete pomoč?

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si

© 1997-2018 IZUM | Piškotki