Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.

Klasični tečaji, predstavitve ...

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Prijava, odjava in plačilo

Tečaji potekajo v prostorih IZUM-a, v Mariboru na Prešernovi 17. Število udeležencev na posameznem tečaju je omejeno na 14. Enodnevni tečaji potekajo od 9.00 do 16.30, večdnevni tečaji pa prvi dan od 9.00 do 16.30, vse naslednje dni pa od 8.00 do 15.30.

Zaradi zagotovitve minimalnega števila udeležencev priporočamo prijavo najmanj 7 dni pred napovedanim začetkom. Najkasneje 5 dni pred začetkom bodo kandidati obveščeni, ali bo tečaj izveden ali ne. Če bo tečaj odpovedan zaradi premajhnega števila prijav (manj kot 8 udeležencev), bo kandidatom po elektronski pošti ponujena možnost prijave na naslednji termin.

Udeležba na tečaju je kandidatu zagotovljena šele, ko knjižnica pošlje naročilnico zanj ali ko je poravnan znesek kotizacije. Zaradi omejenega števila udeležencev na tečaju je pomembno, da je to storjeno čim prej. Znesek kotizacije je treba nakazati na IZUM-ov podračun št. 01100-6030346958, odprt pri UJP Slovenska Bistrica.

Po opravljenem tečaju si lahko udeleženci natisnejo potrdila o udeležbi na tečaju. Za klasični tečaj velja, da ga je kandidat opravil, če je prisostvoval celotnemu tečaju. Potrdila se generirajo nekaj dni po zaključku tečaja (odložena so na portalu Izobraževanje na povezavi Klasični tečaji/Moji dogodki), obenem pa se v centralni register uporabnikov (v osebne mape tečajnikov) programsko vpišejo ustrezna pooblastila za delo v sistemu COBISS.SI. Ko so pooblastila dodeljena, jih na uporabniško ime v posamezni knjižnici prenese skrbnik lokalnih aplikacij.

Pri podeljevanju pooblastil za lokalne aplikacije COBISS3 zadošča, da se tečaja udeleži en sodelavec iz knjižnice. Z opravljenim tečajem postane odgovoren za posamezno lokalno aplikacijo, knjižnica oziroma odgovorna oseba v knjižnici pa s tem dobi pravico in odgovornost za dodeljevanje ustreznih pooblastil tudi drugim sodelavcem. Seveda je pri tem treba poskrbeti za ustrezno usposabljanje z internim izobraževanjem. Če sodelavec, ki se je udeležil tečaja in je odgovoren za posamezno lokalno aplikacijo, ni več zaposlen v knjižnici, je treba v IZUM sporočiti ime druge osebe, ki bo v prihodnje odgovorna za aplikacijo.

Cena tečaja na dan znaša 85,40 EUR z DDV, izjemoma 70,00 EUR brez DDV. Na osnovi 8. točke 42. člena ZDDV-1 so plačila DDV oproščeni naslednji tečaji:

  • Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj,
  • Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj,
  • COBISS3/Katalogizacija in format COMARC - dopolnitve in novosti,
  • Uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga,
  • Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja,
  • Delavnica COBISS3/Izposoja.

Tečaj Uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga je ob vključitvi knjižnice v okolje COBISS3 za eno osebo brezplačen.

Natančnejše informacije o terminih, trajanju, programu, literaturi, potrebnem predznanju za udeležbo na tečaju, predavateljih ter opombe so navedene pri posameznem tečaju. Seznam tečajev, ki so pogoj za opravljanje drugega tečaja, in enakovrednih tečajev iz preteklih let, je objavljen v Dodatku A.

Vsebina programa izobraževanja je dostopna na IZUM-ovem spletnem strežniku (http://izobrazevanje.izum.si/), za vse dodatne informacije pa pokličite na telefonsko številko 02 2520 379 (oddelek Izobraževanje) ali pišite na e-naslov podpora@izum.si.

Datum zadnje spremembe vsebine strani: 4. 1. 2019


ONLINE EVIDENCE

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Potrebujete pomoč?

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si

© 1997-2019 IZUM | V 3.15.3 | Piškotki