Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.

Tečaji, delavnice ...

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Seznam tečajev 2020 – pogoji za udeležbo na tečajih in pridobitev pooblastil

 

V osnovnih alinejah so podčrtani naslovi vseh tečajev, ki so v Programu izobraževanja 2020 pogoj za udeležbo na drugem tečaju ali pridobitev določenega pooblastila. V vrstici niže je v oklepaju navedeno, na katere tečaje ali pooblastila se pogoj nanaša. V zamaknjenih alinejah so v običajnem tisku navedeni enakovredni tečaji, s katerimi lahko pogoj prav tako izpolnimo, kadar nimamo opravljenega tečaja, navedenega v osnovni alineji.

Izpolnitev pogojev za udeležbo na tečajih dokazuje knjižničar na naslednji način:

 • če je bil tečaj opravljen v IZUM-u, so podatki od leta 2005 dalje v evidenci IZUM-a, za tečaje pred letom 2005 pa je treba poslati po e-pošti ime, priimek knjižničarja in podatke o opravljenjem tečaju,
 • če je bil tečaj opravljen v NUK-u, je treba skenirano potrdilo poslati po e-pošti ali fotokopijo originalnega potrdila po klasični pošti.
   

Tečaji v IZUM-u:

 • COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga (2 dni), 2016–
  (tečaji: COBISS3/Zaloga – serijske publikacije, COBISS3/Zaloga – serijske publikacije (osnovni postopki), COBISS3/Nabava – monografske publikacije,  COBISS3 v praksi)
  (pooblastila za prevzemanje bibliografskih zapisov iz vzajemne baze podatkov v lokalno bazo podatkov, dopolnjevanje lokalnih šifrantov in dopolnjevanje omejenega nabora bibliografskih podatkov)
  • Šolske knjižnice – COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga (2 dni), 2017–2018
  • COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga (3 dni), 2007–2015
  • Prevzemanje zapisov in zaloga (4 dni), 2006
  • COBISS3/Osnovna navodila (1 dan), 2001–2008 + COBISS3/Zaloga (1 dan), 2005–2008
 • COBISS3/Zaloga – serijske publikacije (2 dni), 2006–
  (tečaj COBISS3/Serijske publikacije – nabava)
  (pooblastilo za vzdrževanje vzajemnih vzorcev izhajanja)
   
 • Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja (osnovni postopki) (1 dan), 2020–
  (tečaji: Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja (blagajniško poslovanje in opomini), Uporaba programske opreme COBISS3 v praksi)
  • Delavnica COBISS3/Izposoja (1 dan), 2016–2019
  • Šolske knjižnice – izposoja (1 dan), 2017–2018 
 • Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja (3 dni), 2010–
  (tečaj Uporaba programske opreme COBISS3 v praksi)
 • Uporaba programske opreme COBISS3/Medknjižnična izposoja (2 dni), 2020–
  • COBISS3/Medknjižnična izposoja (3 dni), 2010–2019
 • COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj (5 dni), 2011–
  (pooblastila v testnem okolju za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij (knjig))
   
 • COBIS3/Katalogizacija – ažuriranje CONOR (1 dan), 2013–

  (pooblastila za kreiranje in redigiranje polnih zapisov v bazi podatkov CONOR ter za paketno povezovanje bibliografskih zapisov z normativnim zapisom; pooblastila za kreiranje in redigiranje polnih zapisov za korporacije šele po udeležbi na tečaju Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: ime korporacije v NUK-u)

 • COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj (5 dni), november 2012–
  (tečaja Katalogizacija kontinuiranih virov in Katalogizacija sestavnih delov (člankov), oba v NUK-u)
  (pooblastilo za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov in kontinuiranih virov v testnem okolju vzajemne katalogizacije)

 • Osnove obdelave gradiva za bibliografije raziskovalcev
  (pooblastilo za ažuriranje baze podatkov CORES v okolju vzajemne katalogizacije)

 

Tečaji v NUK-u:

 • Strokovna obdelava knjižničnega gradiva (5 dni), 2000–
  (tečaj COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj) 
  • Tečaj za strokovno obdelavo knjižničnega gradiva (5 dni), 1997–1999
    
 • Katalogizacija monografskih publikacij: tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema COBISS.SI (5 dni), 2007–
  (dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij (knjig))
  • Tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema COBISS/Katalogizacija monografij (3 dni), 1997–2004
  • Tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema COBISS2/Katalogizacija monografij (5 dni), 2005–2006
    
 • Katalogizacija kontinuiranih virov (4 dni), 2016–
  (pooblastila v testnem okolju za vzajemno katalogizacijo kontinuiranih virov)
  • Katalogizacija kontinuiranih virov (3 dni), 2006-2015
  • Katalogizacija serijskih publikacij (3 dni), 1999–2005 + Katalogizacija integrirnih virov (1 dan), 2007
  • Katalogizacija serijskih publikacij v sistemu COBISS (3 dni), 1997–1998 + Katalogizacija integrirnih virov (1 dan), 2007
    
 • Katalogizacija sestavnih delov (člankov) (2 dni), 2016–
  (pooblastila v testnem okolju za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov)
  • Katalogizacija sestavnih delov (člankov) (1 dan), 2007–2015
  • Obdelava članka (1 dan), 2005–2006
  • Obdelava članka (2 dni), 1999–2004
  • Obdelava članka v sistemu COBISS (2 dni), 1997–1998
    
 • Izobraževanje za katalogizacijo neknjižnega gradiva po programu NUK
  (pooblastila v testnem okolju za vzajemno katalogizacijo neknjižnega gradiva)
   
 • Izobraževanje za katalogizacijo antikvarnega gradiva po programu NUK
  (pooblastila v testnem okolju za vzajemno katalogizacijo antikvarnega gradiva)
   
 • Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: osebno ime (1 dan), 2005–
  (tečaj COBISS3/Katalogizacija – ažuriranje CONOR)
   
 • Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOTR: ime korporacije (1 dan), 2019–
  (pooblastila za kreiranje in redigiranje polnih zapisov za korporacije v bazi podatkov CONOR, vendar šele po udeležbi na tečaju Uporaba programske opreme COBIS3/Katalogizacija – ažuriranje CONOR)
   

Datum zadnje spremembe vsebine strani: 8. 1. 2020


ONLINE EVIDENCE

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Oddelek izobraževanje

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si

© 1997-2021 IZUM | V 3.20 | Piškotki