Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.

Klasični tečaji, predstavitve ...

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Dodatek A:
Seznam tečajev 2018 – pogoji za udeležbo na tečajih in pridobitev pooblastil

V osnovnih alinejah so podčrtani naslovi vseh tečajev, ki so v Programu izobraževanja 2017 pogoj za udeležbo na drugem tečaju ali pridobitev določenega pooblastila. V vrstici niže je v oklepaju navedeno, na katere tečaje ali pooblastila se pogoj nanaša. V zamaknjenih alinejah so v običajnem tisku navedeni enakovredni tečaji, s katerimi lahko pogoj prav tako izpolnimo, kadar nimamo opravljenega tečaja, navedenega v osnovni alineji.

Izpolnitev pogojev za udeležbo na tečajih dokazuje knjižničar na naslednji način:

 • če je bil tečaj opravljen v NUK-u, je treba skenirano potrdilo poslati po e-pošti ali fotokopijo originalnega potrdila po klasični pošti,
 • če je bil tečaj opravljen v IZUM-u, so podatki od leta 2005 dalje v evidenci IZUM-a, za tečaje pred letom 2005 pa je treba poslati po e-pošti ime, priimek knjižničarja in podatke o opravljenjem tečaju.

Tečaji v NUK-u:

 • Strokovna obdelava knjižničnega gradiva (5 dni), 2000–
  (tečaj COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj)
  • Tečaj za strokovno obdelavo knjižničnega gradiva (5 dni), 1997–1999
 • Katalogizacija monografskih publikacij: tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema COBISS.SI (5 dni), 2007–
  (dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij (knjig))
  • Tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema COBISS2/Katalogizacija monografij (5 dni), 2005–2006
  • Tečaj za bodoče aktivne udeležence sistema COBISS/Katalogizacija monografij (3 dni), 1997–2004
 • Katalogizacija kontinuiranih virov (4 dni), 2016–
  (pooblastila v testnem okolju za vzajemno katalogizacijo kontinuiranih virov)
  • Katalogizacija kontinuiranih virov (3 dni), 2006-2015
  • Katalogizacija serijskih publikacij (3 dni), 1999–2005 + Katalogizacija integrirnih virov (1 dan), 2007
  • Katalogizacija serijskih publikacij v sistemu COBISS (3 dni), 1997–1998 + Katalogizacija integrirnih virov (1 dan), 2007
 • Katalogizacija sestavnih delov (člankov) (2 dni), 2016–
  (pooblastila v testnem okolju za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov)
  • Katalogizacija sestavnih delov (člankov) (1 dan), 2007–2015
  • Obdelava članka (1 dan), 2005–2006
  • Obdelava članka (2 dni), 1999–2004
  • Obdelava članka v sistemu COBISS (2 dni), 1997–1998
 • Izobraževanje za katalogizacijo neknjižnega gradiva po programu NUK
  (pooblastila v testnem okolju za vzajemno katalogizacijo neknjižnega gradiva)
   
 • Izobraževanje za katalogizacijo antikvarnega gradiva po programu NUK
  (pooblastila v testnem okolju za vzajemno katalogizacijo antikvarnega gradiva)
   
 • Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOR: osebno ime (1 dan), 2005–
  (tečaj COBISS3/Katalogizacija – ažuriranje CONOR)
 • Tečaj za redaktorje baze podatkov CONOTR: ime korporacije (1 dan), 2019–
  (pooblastila za kreiranje in redigiranje polnih zapisov za korporacije v bazi podatkov CONOR, vendar šele po udeležbi na tečaju Uporaba programske opreme COBIS3/Katalogizacija – ažuriranje CONOR)

  Tečaji v IZUM-u:
 • COBIS3/Katalogizacija – ažuriranje CONOR (1 dan), 2013–
  (pooblastili za kreiranje in redigiranje polnih zapisov v bazi podatkov CONOR ter za paketno povezovanje bibliografskih zapisov z normativnim zapisom)
   
 • COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj (5 dni), november 2012–
  (tečaja Katalogizacija kontinuiranih virov in Katalogizacija sestavnih delov (člankov), oba v NUK-u)
   
 • Posebnosti pri obdelavi gradiva za bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS
  (pooblastilo za ažuriranje baze podatkov CORES v okolju vzajemne katalogizacije)
   
 • COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj (5 dni), 2011–
  (pooblastila v testnem okolju za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij (knjig))
   
 • COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga (2 dni), 2016–
  (tečaji: COBISS2/Izpisi – statistike prirasta gradiva, COBISS3/Zaloga – serijske publikacije, COBISS3/Nabava – monografske publikacije, COBISS3/Medknjižnična izposoja, COBISS3/Izposoja)
  (pooblastila za prevzemanje bibliografskih zapisov iz vzajemne baze podatkov v lokalno bazo podatkov, dopolnjevanje lokalnih šifrantov in dopolnjevanje omejenega nabora bibliografskih podatkov)
  • COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga (3 dni), 2007–2015
  • Prevzemanje zapisov in zaloga (4 dni), 2006
  • COBISS3/Osnovna navodila (1 dan), 2001–2008 + COBISS3/Zaloga (1 dan), 2005–2008
 • COBISS3/Zaloga – serijske publikacije (2 dni), 2006–
  (tečaj COBISS3/Serijske publikacije – nabava)
  (pooblastilo za vzdrževanje vzajemnih vzorcev izhajanja)
   
 • COBISS3/Serijske publikacije – nabava (3 dni), 2006–
  (pooblastilo za vzdrževanje vzajemnih vzorcev izhajanja)
   

Datum zadnje spremembe vsebine strani: 14. 1. 2019


ONLINE EVIDENCE

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Potrebujete pomoč?

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si

© 1997-2019 IZUM | V 3.15.7 | Piškotki