Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.

E-priročniki

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Navodila za pregledovanje


  1. Za dostop do vsebine e-priročnikov ali do navodil za delo v sistemu COBISS.SI izberemo na levi strani okna možnost Seznam priročnikov in drugih navodil. Ko se odpre okno s seznamom, kliknemo želeni priročnik ali navodilo, da se odpre osnovna stran.
  2. Na osnovni strani priročnika so v kazalu delov priročnika navedene povezave do posameznih datotek v formatu pdf z opisi polj/podpolj (priročniki formatov COMARC) ali poglavij/podpoglavij (priročniki za delo s programsko opremo). Če kliknemo povezavo do posamezne datoteke, se odpre okno bralnika Adobe Acrobat Reader.
  3. Za vpogled v celotno vsebino priročnika na osnovni strani priročnika izberemo povezavo Celotni priročnik. Pri tem velja opozorilo, da prevzem vsebine lahko traja tudi dalj časa zaradi velikega obsega skupne datoteke.
  4. Če želimo pogledati doslej vključene spremembe priročnika, na osnovni strani priročnika izberemo povezavo Dosedanje spremembe. Odpre se okno s seznamom izdaj sprememb priročnika, ki je urejen po zaporedju izdaj (od najnovejše do najstarejše).
  5. Če želimo izvedeti, v katerih datotekah so bile spremembe ob neki izdaji, kliknemo povezavo do te izdaje sprememb. Odpre se datoteka, ki vsebuje strani s spremembami. Za posodobitev tiskane verzije priročnika je treba strani, navedene v stolpcu "Stran s spremembo" zamenjati, dodati ali izločiti.
  6. Če želimo pogledati, kakšne so bile spremembe v določenem delu priročnika, izberemo ustrezno datoteko dela priročnika in odpre se okno bralnika. Če je ob desnem ali levem robu strani narisana navpična črta, to pomeni, da je bila na tem mestu vključena dopolnitev ali sprememba na dan, ki je zapisan v nogi strani.

Pri pregledovanju vsebine datoteke v formatu pdf uporabljamo možnosti, ki jih ponuja bralnik. Ob zaključku pregledovanja okno bralnika zapremo in vrnili se bomo na mesto, kjer smo bili pred tem (kazalo vsebine ali pa na seznam izdaj sprememb).


ONLINE EVIDENCE

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Oddelek izobraževanje

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si

© 1997-2022 IZUM | V 3.30 | Piškotki