Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.

E-priročniki

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

COBISS3/Katalogizacija

V11.0

ISSN 2232-3341

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije priročnika v avgustu 2011 do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem programske opreme COBISS3, V11.0, in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika.

© IZUM, zadnje spremembe vsebine: oktober 2022

Celotni priročnik[23,2 MB]

Dosedanje spremembe

Deli priročnika:

Naslovnica[185 KB]KAZALO[217 KB]PREDGOVOR[213 KB]O NAVODILIH[287 KB]1 UVOD[101 KB]2 SISTEM VZAJEMNE KATALOGIZACIJE[103 KB]2.1 Baze podatkov[163 KB]2.2 Bibliografski zapisi[133 KB]2.3 Normativni zapisi[61 KB]2.4 Obnovitveni način dela[51 KB]2.5 Dovoljenja za vzajemno katalogizacijo[205 KB]2.6 Pooblastila[76 KB]3 VMESNIK ZA KATALOGIZACIJO[593 KB]3.1 Naslovna vrstica[42 KB]3.2 Menijska vrstica[273 KB]3.3 Orodna vrstica[66 KB]3.4 Odložišče zapisov[51 KB]3.5 Urejevalnik zapisa[33 KB]3.6 Statusna vrstica[37 KB]4 ISKALNIK[347 KB]4.1 Izbirno iskanje[238 KB]4.2 Ukazno iskanje[198 KB]4.3 Skeniranje[152 KB]4.4 Pregled pojmov[153 KB]4.5 Shranjevanje poizvedbe[221 KB]4.6 Izbira prikaza rezultatov iskanja[60 KB]4.7 Iskanje s seznamom identifikacijskih številk zapisov[130 KB]5 PREGLEDOVALNIK[246 KB]5.1 Osnovni prikaz[91 KB]5.2 Prikaz v formatu MARC[112 KB]5.3 Standardni prikaz[87 KB]6 ODLOŽIŠČE ZAPISOV[143 KB]6.1 Delovni zapis[64 KB]6.2 Dodajanje zapisov v odložišče[177 KB]6.3 Odstranitev zavihkov iz odložišča[219 KB]6.4 Preverjanje zapisa[75 KB]6.5 Primerjanje zapisov[177 KB]6.6 Uporaba odložišča zapisov pri urejanju[120 KB]6.7 Druge možnosti za delo v odložišču[226 KB]6.8 Nastavitve odložišča [61 KB]7 UREJEVALNIK ZAPISA[206 KB]7.1 Upravljanje z zapisi[234 KB]7.2 Odpiranje in zapiranje polj in podpolj[133 KB]7.3 Vnos podatkov[446 KB]7.4 Dodajanje polj in podpolj[202 KB]7.5 Brisanje polj in podpolj[220 KB]7.6 Kopiranje in lepljenje[170 KB]7.7 Določanje vrstnega reda polj in podpolj[172 KB]7.8 Strnjen in razširjen prikaz zapisa[216 KB]7.9 Vpogled v priročnike[206 KB]7.10 Nastavitve urejevalnika zapisa[155 KB]7.11 Spreminjanje lastnosti polj in podpolj[183 KB]8 KATALOGIZACIJA[318 KB]8.1 Zapis že obstaja v lokalni bazi podatkov[134 KB]8.2 Prevzemanje zapisov[223 KB]8.3 Kreiranje zapisov[379 KB]8.4 Popravljanje in dopolnjevanje zapisov[286 KB]8.5 Razreševanje podvojenih zapisov[315 KB]8.6 Razreševanje lokalnih zapisov[199 KB]9 NORMATIVNA KONTROLA AVTORJEV[136 KB]9.1 Vmesnik za katalogizacijo[209 KB]9.2 Iskalnik[194 KB]9.3 Pregledovalnik[229 KB]9.4 Odložišče zapisov[251 KB]9.5 Urejevalnik zapisa[387 KB]9.6 Priprave na delo z normativno kontrolo[110 KB]9.7 Prevzemanje zapisov[185 KB]9.8 Kreiranje zapisov[157 KB]9.9 Popravljanje in dopolnjevanje zapisov[181 KB]9.10 Razreševanje podvojenih zapisov[168 KB]9.11 Razdruževanje zapisov[157 KB]9.12 Usklajevanje bibliografskih zapisov z normativnimi[115 KB]10 NORMATIVNA KONTROLA PREDMETNIH OZNAK[137 KB]10.1 Vmesnik za katalogizacijo[171 KB]10.2 Iskalnik[152 KB]10.3 Pregledovalnik[122 KB]10.4 Odložišče zapisov[270 KB]10.5 Usklajevanje bibliografskih zapisov z normativnimi[109 KB]11 ZAČASNO SHRANJENI ZAPISI[207 KB]11.1 Avtomatsko shranjevanje zapisov[105 KB]11.2 Ročno shranjevanje zapisov[185 KB]11.3 Priklic zapisa za nadaljnje urejanje[330 KB]11.4 Definiranje vrednosti vnaprej[274 KB]11.5 Preimenovanje začasno shranjenega zapisa[190 KB]11.6 Brisanje začasno shranjenega zapisa[192 KB]12 DELO Z ZAPISI V BRSKALNIKU[269 KB]12.1 Segmenti in razredi[376 KB]12.2 Delovno področje[118 KB]12.3 Atributi razreda[80 KB]12.4 Poizvedbe[183 KB]12.5 Bližnjice[154 KB]12.6 Povezave[204 KB]13 ZAPISI V VEČ PISAVAH[85 KB]13.1 Katalogizacija v latinici[64 KB]13.2 Katalogizacija v cirilici ali v kombinaciji cirilice in latinice[351 KB]14 UPORABNIŠKE NASTAVITVE[193 KB]14.1 Priporočene nastavitve[288 KB]14.2 Lastne nastavitve[158 KB]15 POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI PROGRAMSKE OPREME COBISS[85 KB]15.1 COBISS3/Zaloga[65 KB]15.2 COBISS3/Izpisi[62 KB]Dodatek A - ISKALNI INDEKSI[103 KB]A.1 Bibliografske baze podatkov[261 KB]A.2 Normativna baza podatkov CONOR[118 KB]A.3 Normativna baza podatkov SGC[141 KB]Dodatek B - PROGRAMSKE KONTROLE[100 KB]B.1 Bibliografske baze podatkov[259 KB]B.2 Normativna baza podatkov CONOR[164 KB]B.3 Normativna baza podatkov SGC[151 KB]Dodatek C - METADAT[57 KB]C.1 Okno METADAT[188 KB]C.2 Odložišče zapisov[76 KB]C.3 Urejevalnik zapisa[93 KB]C.4 Postopki pri delu z zapisi iz baze podatkov METADAT[148 KB]Dodatek D - SEZNAM BLIŽNJIC ZA IZVEDBO NEKATERIH POSTOPKOV IN METOD[133 KB]Dodatek E - ATRIBUTI ZA PRIKAZ REZULTATOV ISKANJA[100 KB]E.1 Bibliografske baze podatkov[92 KB]E.2 Normativna baza podatkov CONOR[70 KB]E.3 Normativna baza podatkov SGC[74 KB]Dodatek F - PREVZEMANJE IZ TUJIH BAZ PODATKOV[65 KB]F.1 Online katalog Kongresne knjižnice[141 KB]F.2 WorldCat[203 KB]F.3 ISSN[202 KB]F.4 LC/NAF[202 KB]Dodatek G - CORES[79 KB]G.1 Vmesnik za katalogizacijo[356 KB]G.2 Iskalnik[129 KB]G.3 Pregledovalnik[215 KB]G.4 Odložišče zapisov[197 KB]G.5 Urejevalnik zapisa[74 KB]G.6 Postopki pri delu z zapisi iz baze podatkov CORES[196 KB]G.7 Normativna kontrola[184 KB]G.8 Iskalni indeksi[70 KB]G.9 Programske kontrole[107 KB]G.10 Atributi za prikaz rezultatov iskanja[110 KB]Dodatek H - IZPISI[55 KB]H.1 Izpisovanje[162 KB]Dodatek I - SEZNAMI[52 KB]I.1 Seznam izpisov[62 KB]I.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov[54 KB]I.3 Opis posameznih izpisov[93 KB]I.4 Primeri izpisov[1032 KB]Dodatek J - PODATKI ZA NADALJNJO OBDELAVO[49 KB]J.1 Seznam izpisov[62 KB]J.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov[90 KB]J.3 Opis posameznih izpisov[65 KB]Dodatek K - BIBLIOGRAFIJE IN SEZNAMI PREDMETNIH OZNAK[50 KB]K.1 Izpisovanje[204 KB]Dodatek L - UPORABNIŠKI FORMATI ZA BIBLIOGRAFIJE[76 KB]L.1 Priprava uporabniških formatov[202 KB]L.2 Elementi uporabniških formatov[137 KB]Podatki o izdajatelju[119 KB]

ONLINE EVIDENCE

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Oddelek izobraževanje

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si

© 1997-2023 IZUM | V 3.60 | Piškotki