Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.

E-priročniki

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

COMARC/B Format

za bibliografske podatke

ISSN 1855-5527

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika v letu 1991 do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem programske opreme COBISS3, V11.0, in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika.

© IZUM, zadnje spremembe vsebine: oktober 2022

Celotni priročnik[3,3 MB]

Priročnik v HTML

Dosedanje spremembe

Deli priročnika:

Naslovnica[268 KB]KAZALO[145 KB]UVOD[91 KB]0XX BLOK ZA IDENTIFIKACIJO[57 KB]001 Uvodnik zapisa[138 KB]010 Mednarodna standardna knjižna številka (ISBN)[134 KB]011 ISSN[155 KB]012 Prstni odtis[116 KB]013 Mednarodna standardna številka za glasbene tiske (ISMN)[127 KB]016 Mednarodna standardna koda posnetka (ISRC)[109 KB]017 Drugi identifikatorji[122 KB]020 Številka v nacionalni bibliografiji[101 KB]021 Številka obveznega izvoda[93 KB]022 Številka uradne publikacije[102 KB]040 CODEN[95 KB]041 Ostale kode*[81 KB]071 Založniška številka[137 KB]1XX BLOK ZA KODIRANE PODATKE[60 KB]100 Splošni podatki o obdelavi[132 KB]101 Jezik enote[140 KB]102 Država izida ali izdelave[108 KB]105 Monografsko tekstovno gradivo[132 KB]106 Tekstovno gradivo – fizični opis[101 KB]110 Kontinuirani viri[123 KB]115 Projicirno gradivo, videoposnetki in filmi[140 KB]116 Slikovno gradivo[117 KB]117 Tridimenzionalni izdelki in predmeti[103 KB]120 Kartografsko gradivo – splošni podatki[117 KB]121 Kartografsko gradivo – fizični opis[121 KB]122 Časovno obdobje vsebine enote[129 KB]123 Kartografsko gradivo – merilo in koordinate[137 KB]124 Kartografsko gradivo – posebna oznaka gradiva[108 KB]125 Zvočni posnetki in muzikalije[117 KB]126 Zvočni posnetki – fizični opis[121 KB]127 Trajanje zvočnih posnetkov in skladb v muzikalijah[102 KB]128 Glasbene izvedbe in partiture[189 KB]130 Mikrooblike – fizični opis[104 KB]135 Elektronski viri[107 KB]140 Antikvarno gradivo – splošno[130 KB]141 Antikvarno gradivo – značilnosti izvoda[114 KB]2XX BLOK GLAVNEGA OPISA[76 KB]200 Naslov in navedba odgovornosti[216 KB]205 Izdaja[138 KB]206 Kartografsko gradivo – matematični podatki[114 KB]207 Kontinuirani viri – številčenje[127 KB]208 Muzikalije[124 KB]210 Založništvo, distribucija itd.[202 KB]211 Predvideni datum izida[100 KB]215 Fizični opis[203 KB]225 Zbirka[166 KB]230 Elektronski viri – značilnosti[105 KB]251 Ureditev in razvrstitev gradiva[107 KB]3XX BLOK ZA OPOMBE[60 KB]300 Splošna opomba[120 KB]301 Opomba k identifikacijski številki[104 KB]304 Opomba k naslovu in navedbi odgovornosti**[110 KB]305 Opomba k izdaji in bibliografski preteklosti**[106 KB]306 Opomba k založništvu, distribuciji itd.**[100 KB]311 Opomba k povezovalnemu polju[103 KB]314 Opomba o intelektualni odgovornosti[108 KB]316 Opomba k izvodu[133 KB]317 Opomba o izvoru[114 KB]318 Opomba o postopku[114 KB]320 Opomba o bibliografijah/kazalih/povzetkih v opisovanem viru[120 KB]321 Opomba o kazalih/izvlečkih/referencah v drugih virih[129 KB]322 Opomba o sodelavcih pri nastanku enote (projicirno in video gradivo ter zvočni posnetki)[105 KB]323 Opomba o izvajalcih (projicirno in video gradivo ter zvočni posnetki)[111 KB]324 Opomba o izvirniku[105 KB]325 Opomba o reprodukciji[105 KB]326 Opomba o pogostnosti[100 KB]327 Opomba o vsebini[113 KB]328 Opomba o disertaciji (tezi)[105 KB]330 Povzetek ali izvleček[127 KB]333 Opomba o uporabnikih[98 KB]334 Opomba o nagradi[90 KB]336 Opomba o vrsti elektronskega vira[98 KB]337 Opomba o sistemskih zahtevah[105 KB]338 Opomba o financiranju[127 KB]4XX BLOK ZA POVEZOVANJE[80 KB]410 Zbirka[119 KB]411 Podzbirka[121 KB]421 Priloga[160 KB]422 Matična publikacija priloge[118 KB]423 Dodana, prikrita in priključena dela[127 KB]430 Je nadaljevanje[118 KB]431 Deloma je nadaljevanje[118 KB]434 Prevzame[117 KB]435 Deloma prevzame[119 KB]436 Nastalo z združitvijo _, _ in _[123 KB]440 Nadaljuje se kot[118 KB]441 Deloma se nadaljuje kot[117 KB]444 Prevzame ga[118 KB]445 Deloma ga prevzame[116 KB]446 Razcepi se na _, _ in _[123 KB]447 Združi se z _, _ in nastane _[123 KB]452 Druga izdaja na drugem mediju[119 KB]453 Prevod ali izdaja v drugem jeziku[120 KB]454 Izvirnik (pri prevodu)[120 KB]461 Grupa[115 KB]462 Podgrupa[114 KB]464 Matična enota (monografska publikacija)[117 KB]481 Privezano ima[125 KB]482 Privezano k[128 KB]488 Drugače povezano delo[130 KB]5XX BLOK ZA SORODNE NASLOVE[63 KB]500 Enotni naslov[156 KB]503 Formalna podznačnica*[116 KB]510 Vzporedni stvarni naslov[127 KB]512 Ovojni naslov[117 KB]513 Naslov na vzporedni naslovni strani[116 KB]514 Čelni naslov[117 KB]515 Tekoči naslov[115 KB]516 Hrbtni naslov[119 KB]517 Drugi variantni naslovi[122 KB]518 Naslov v sodobnem pravopisu[126 KB]520 Prejšnji naslov[116 KB]530 Ključni naslov[121 KB]531 Skrajšani ključni naslov[102 KB]532 Izpisani naslov[134 KB]539 Stvarni naslov z ukazi LaTeX*[138 KB]540 Dodatni naslov, ki ga doda katalogizator[112 KB]541 Prevedeni naslov, ki ga doda katalogizator[120 KB]6XX BLOK ZA VSEBINSKO ANALIZO[101 KB]600 Osebno ime kot predmetna oznaka[147 KB]601 Ime korporacije kot predmetna oznaka[149 KB]602 Rodbinsko ime kot predmetna oznaka[140 KB]604 Ime in naslov kot predmetna oznaka[135 KB]605 Naslov kot predmetna oznaka[141 KB]606 Tematska predmetna oznaka[144 KB]607 Zemljepisna predmetna oznaka[142 KB]608 Časovna predmetna oznaka*[122 KB]609 Oblikovna predmetna oznaka*[131 KB]610 Prosto oblikovane predmetne oznake[130 KB]620 Iskanje po kraju izida[95 KB]675 Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK)[116 KB]676 Deweyjeva decimalna klasifikacija (DDK)[103 KB]680 Klasifikacija Kongresne knjižnice[97 KB]686 Druge klasifikacije[111 KB]7XX BLOK ZA PODATKE O ODGOVORNOSTI[84 KB]700 Osebno ime – primarna odgovornost[162 KB]701 Osebno ime – alternativna odgovornost[151 KB]702 Osebno ime – sekundarna odgovornost[150 KB]710 Ime korporacije – primarna odgovornost[149 KB]711 Ime korporacije – alternativna odgovornost[132 KB]712 Ime korporacije – sekundarna odgovornost[137 KB]8XX BLOK ZA MEDNARODNO RABO[52 KB]802 Nacionalni center ISSN[93 KB]830 Splošna katalogizatorjeva opomba[87 KB]856 Elektronska lokacija in dostop[175 KB]9XX BLOK ZA NACIONALNO RABO[57 KB]900 Osebno ime – primarna odgovornost (variantna značnica)*[147 KB]901 Osebno ime – alternativna odgovornost (variantna značnica)*[133 KB]902 Osebno ime – sekundarna odgovornost (variantna značnica)*[145 KB]903 Osebno ime (sorodna značnica)*[113 KB]904 Osebno ime (vzporedna značnica)*[116 KB]910 Ime korporacije – primarna odgovornost (variantna značnica)*[123 KB]911 Ime korporacije – alternativna odgovornost (variantna značnica)*[129 KB]912 Ime korporacije – sekundarna odgovornost (variantna značnica)*[127 KB]913 Ime korporacije (sorodna značnica)*[121 KB]916 Ime korporacije – nepovezana oblika*[125 KB]960 Osebno ime kot predmetna oznaka (variantna oblika)*[130 KB]961 Ime korporacije kot predmetna oznaka (variantna oblika)*[127 KB]962 Rodbinsko ime kot predmetna oznaka (variantna oblika)*[124 KB]964 Ime in naslov kot predmetna oznaka (variantna oblika)*[121 KB]965 Naslov kot predmetna oznaka (variantna oblika)*[127 KB]966 Tematska predmetna oznaka (variantna oblika)*[120 KB]967 Zemljepisna predmetna oznaka (variantna oblika)*[124 KB]968 Časovna predmetna oznaka (variantna oblika)*[119 KB]969 Oblikovna predmetna oznaka (variantna oblika)*[121 KB]970 Polje za potrebe bibliografij*[163 KB]992 Polje za lokalne potrebe*[105 KB]993 Polje z lokalno definirano vsebino*[101 KB]REFERENČNA LITERATURA[59 KB]Dodatek A - SEZNAM POLJ/PODPOLJ[214 KB]Dodatek B - INTERPUNKCIJSKI SIMBOLI[82 KB]Dodatek C - ISKALNI INDEKSI[136 KB]Dodatek D - MONOGRAFSKI VIRI V VEČ DELIH[245 KB]Dodatek E - MATEMATIČNI IN DRUGI POSEBNI ZNAKI V NASLOVIH[161 KB]Dodatek F - VODENJE BIBLIOGRAFIJ V SISTEMU COBISSF.1 - Splošno[76 KB]F.2 - Posebnosti pri vnosu posameznih polj/podpolj[131 KB]F.3 - Retrospektivni podatki za serijske publikacije[131 KB]F.4 - Posebnosti pri obdelavi nekaterih tipov dokumentov[120 KB]F.5 - Izpisi bibliografij v sistemu COBISS[65 KB]F.6 - Tipologija dokumentov/del – definicije in priporočila[136 KB]F.7 - Šifrant ustanov/organizacij[150 KB]F.8 - Bibliografski zapis za izvedeno delo (dogodek)[215 KB]Dodatek G - VRSTILEC UDK ZA ISKANJE (675C)[190 KB]Dodatek H - KODE ZA VRSTO AVTORSTVA (70X4, 71X4) [107 KB]Dodatek I - ZBIRNA OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA – ZAPISI ZA TVORJENE ZBIRKE[170 KB]Podatki o izdajatelju[68 KB]

ONLINE EVIDENCE

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Oddelek izobraževanje

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si

© 1997-2023 IZUM | V 3.60 | Piškotki