Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.

E-priročniki

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

COMARC/B Format

za bibliografske podatke

ISSN 1855-5527

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika v letu 1991 do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem programske opreme COBISS3, V6.19-00, in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika.

© IZUM, zadnje spremembe vsebine: september 2018

Celotni priročnik[25,1 MB]

Priročnik v HTML

Dosedanje spremembe

Deli priročnika:

Naslovnica[172 KB]KAZALO[236 KB]UVOD[146 KB]0XX BLOK ZA IDENTIFIKACIJO[75 KB]001 Uvodnik zapisa[466 KB]010 ISBN[201 KB]011 ISSN[293 KB]012 Prstni odtis[152 KB]013 ISMN[183 KB]016 Mednarodna standardna koda posnetka (ISRC)[229 KB]017 Drugi standardni identifikatorji[244 KB]020 Številka v nacionalni bibliografiji[136 KB]021 Številka obveznega izvoda[125 KB]022 Številka uradne publikacije[137 KB]040 CODEN[130 KB]041 Ostale kode*[29 KB]071 Založniška številka (zvočni posnetki in muzikalije)[151 KB]1XX BLOK ZA KODIRANE PODATKE[58 KB]100 Splošni podatki o obdelavi[380 KB]101 Jezik enote[264 KB]102 Država izida ali izdelave[224 KB]105 Monografsko tekstovno gradivo[294 KB]106 Tekstovno gradivo - fizični opis[135 KB]110 Kontinuirani viri[149 KB]115 Projicirno gradivo, videoposnetki in filmi[332 KB]116 Slikovno gradivo[180 KB]117 Tridimenzionalni izdelki in predmeti[121 KB]120 Kartografsko gradivo - splošni podatki[185 KB]121 Kartografsko gradivo - fizični opis[264 KB]122 Časovno obdobje vsebine enote[149 KB]123 Kartografsko gradivo - merilo in koordinate[138 KB]124 Kartografsko gradivo - posebna oznaka gradiva[124 KB]125 Zvočni posnetki in muzikalije[257 KB]126 Zvočni posnetki - fizični opis[281 KB]127 Trajanje zvočnih posnetkov in skladb v muzikalijah[214 KB]128 Glasbene izvedbe in partiture[476 KB]130 Mikrooblike - fizični opis[153 KB]135 Elektronski viri[322 KB]140 Antikvarno gradivo - splošno[161 KB]141 Antikvarno gradivo - značilnosti izvoda[159 KB]2XX BLOK GLAVNEGA OPISA[57 KB]200 Naslov in navedba odgovornosti[470 KB]205 Izdaja[127 KB]206 Kartografsko gradivo - matematični podatki[236 KB]207 Kontinuirani viri - številčenje[244 KB]208 Muzikalije[170 KB]210 Založništvo, distribucija itd.[335 KB]211 Predvideni datum izida[80 KB]215 Fizični opis[431 KB]225 Zbirka[205 KB]230 Elektronski viri - značilnosti[230 KB]3XX BLOK ZA OPOMBE[82 KB]300 Splošna opomba[218 KB]301 Opomba k identifikacijski številki[112 KB]304 Opomba k naslovu in navedbi odgovornosti[115 KB]305 Opomba k izdaji in bibliografski preteklosti[78 KB]306 Opomba k založništvu, distribuciji itd.[73 KB]311 Opomba k povezovalnemu polju[65 KB]314 Opomba o intelektualni odgovornosti[162 KB]316 Opomba k izvodu[269 KB]317 Opomba o izvoru[116 KB]318 Opomba o postopku[167 KB]320 Opomba o bibliografijah/kazalih/povzetkih v opisovanem viru[118 KB]321 Opomba o kazalih/izvlečkih/referencah v drugih virih[173 KB]322 Opomba o sodelavcih pri nastanku enote (projicirno in video gradivo ter zvočni posnetki)[138 KB]323 Opomba o izvajalcih (projicirno in video gradivo ter zvočni posnetki)[147 KB]324 Opomba o izvirniku[77 KB]325 Opomba o reprodukciji[77 KB]326 Opomba o pogostnosti[113 KB]327 Opomba o vsebini[154 KB]328 Opomba o disertaciji (tezi)[142 KB]330 Povzetek ali izvleček[239 KB]333 Opomba o uporabnikih[59 KB]334 Opomba o nagradi[27 KB]336 Opomba o vrsti elektronskega vira[101 KB]337 Opomba o sistemskih zahtevah[114 KB]338 Opomba o financiranju[311 KB]4XX BLOK ZA POVEZOVANJE[81 KB]410 Zbirka[145 KB]411 Podzbirka[152 KB]421 Priloga[242 KB]422 Matična publikacija priloge[142 KB]423 Dodana, prikrita in priključena dela[229 KB]430 Je nadaljevanje[141 KB]431 Deloma je nadaljevanje[141 KB]434 Prevzame[139 KB]435 Deloma prevzame[143 KB]436 Nastalo z združitvijo _, _ in _[149 KB]440 Nadaljuje se kot[143 KB]441 Deloma se nadaljuje kot[140 KB]444 Prevzame ga[139 KB]445 Deloma ga prevzame[138 KB]446 Razcepi se na _, _ in _[151 KB]447 Združi se z _, _ in nastane _[157 KB]452 Druga izdaja na drugem mediju[148 KB]453 Prevod ali izdaja v drugem jeziku[152 KB]454 Izvirnik (pri prevodu)[149 KB]464 Matična enota (monografska publikacija)[146 KB]481 Privezano[108 KB]482 Privezano k[110 KB]488 Drugače povezano delo[136 KB]5XX BLOK ZA SORODNE NASLOVE[54 KB]500 Enotni stvarni naslov[221 KB]503 Formalna podznačnica*[217 KB]510 Vzporedni stvarni naslov[75 KB]512 Ovojni naslov[158 KB]513 Naslov na vzporedni naslovni strani[158 KB]514 Čelni naslov[211 KB]516 Hrbtni naslov[155 KB]517 Drugi variantni naslovi[101 KB]518 Naslov v sodobnem pravopisu[230 KB]520 Prejšnji naslov[75 KB]530 Ključni naslov[149 KB]531 Skrajšani ključni naslov[143 KB]532 Razširjeni naslov[38 KB]539 Stvarni naslov z ukazi LaTeX*[276 KB]540,541 Dodatni naslov, Prevedeni naslov[42 KB]6XX BLOK ZA VSEBINSKO ANALIZO[147 KB]600 Avtor kot predmetna oznaka[44 KB]601,602 Ime korporacije kot predmetna oznaka, Rodbinsko ime kot predmetna oznaka[42 KB]605,606 Stvarni naslov kot predmetna oznaka, Tema kot predmetna oznaka[43 KB]607,608 Zemljepisni pojem kot predmetna oznaka, Časovna predmetna oznaka[40 KB]609 Oblikovna predmetna oznaka*[231 KB]610 Prosto oblikovane predmetne oznake[224 KB]620 Iskanje po kraju izdaje[51 KB]675 Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK)[61 KB]676 Deweyeva decimalna klasifikacija (DDK)[104 KB]680 Klasifikacija Kongresne knjižnice[24 KB]686 Druge klasifikacije[256 KB]7XX BLOK ZA PODATKE O ODGOVORNOSTI[193 KB]700 Osebno ime - primarna odgovornost[465 KB]701 Osebno ime - alternativna odgovornost[437 KB]702 Osebno ime - sekundarna odgovornost[435 KB]710 Ime korporacije - primarna odgovornost[438 KB]711 Ime korporacije - alternativna odgovornost[407 KB]712 Ime korporacije - sekundarna odgovornost[426 KB]8XX BLOK ZA MEDNARODNO RABO[69 KB]802 Nacionalni center ISSN[142 KB]830 Splošna katalogizatorjeva opomba[66 KB]856 Elektronska lokacija in dostop[491 KB]9XX BLOK ZA NACIONALNO RABO[112 KB]900 Osebno ime - primarna odgovornost (variantna značnica)*[437 KB]901 Osebno ime - alternativna odgovornost (variantna značnica)*[408 KB]902 Osebno ime - sekundarna odgovornost (variantna značnica)*[427 KB]903 Osebno ime (sorodna značnica)*[329 KB]904 Osebno ime (vzporedna značnica)*[235 KB]910 Ime korporacije - primarna odgovornost (variantna značnica)*[388 KB]911 Ime korporacije - alternativna odgovornost (variantna značnica)*[402 KB]912 Ime korporacije - sekundarna odgovornost (variantna značnica)*[399 KB]913 Ime korporacije (sorodna značnica)*[385 KB]916 Ime korporacije - nepovezana oblika*[393 KB]960,961,962,965,966,967,968,969 Predmetne oznake (variantne značnice)[27 KB]970 Polje za potrebe bibliografij*[447 KB]992 Polje za lokalne potrebe*[105 KB]993 Polje z lokalno definirano vsebino*[211 KB]REFERENČNA LITERATURA[28 KB]Dodatek A - SEZNAM POLJ/PODPOLJ[875 KB]Dodatek B - SHEMA INTERPUNKCIJSKIH SIMBOLOV[42 KB]Dodatek C - ISKALNI INDEKSI[375 KB]Dodatek D - PISAVE - PRAVILA ZA IZPIS BIBLIOGRAFSKIH PODATKOV[419 KB]Dodatek E - TABELA NAJBOLJ POGOSTIH MATEMATIČNIH IN DRUGIH POSEBNIH ZNAKOV V NASLOVIH[135 KB]Dodatek F - VODENJE BIBLIOGRAFIJ V SISTEMU COBISSF.1 - Splošno[35 KB]F.2 - Posebnosti pri vnosu posameznih polj/podpolj[116 KB]F.3 - Retrospektivni podatki za serijske publikacije[367 KB]F.4 - Posebnosti pri obdelavi nekaterih tipov dokumentov[87 KB]F.5 - Izpisi bibliografij v sistemu COBISS[35 KB]F.6 - Tipologija dokumentov/del - definicije in priporočila[271 KB]F.7 - Šifrant ustanov/organizacij[376 KB]F.8 - Tabela polj/podpolj s stopnjo obveznosti za posamezen bibliografski nivo[59 KB]F.9 - Bibliografski zapis za izvedeno delo (dogodek)[389 KB]Dodatek G - VRSTILEC UDK ZA ISKANJE (675c)[407 KB]Dodatek H - KODE ZA VRSTO AVTORSTVA (70X4, 71X4)[207 KB]Dodatek I - ZBIRNA OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA - ZAPISI ZA TVORJENE ZBIRKE[383 KB]Dodatek J - MONOGRAFSKI VIRI V VEČ DELIH[714 KB]Podatki o izdajatelju[121 KB]

ONLINE EVIDENCE

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Potrebujete pomoč?

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si

© 1997-2019 IZUM | V 3.15.7 | Piškotki