Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.

E-priročniki

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

COBISS3/Nabava

V9.0

ISSN 1855-5519

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika v oktobru 2001 do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem programske opreme COBISS3, V9.0, in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika.

© IZUM, zadnje spremembe vsebine: marec 2022

Celotni priročnik[6,7 MB]

Dosedanje spremembe

Deli priročnika:

Naslovnica[182 KB]KAZALO[147 KB]PREDGOVOR[214 KB]O NAVODILIH[189 KB]1 UVOD[118 KB]2 DOLOČANJE GRADIVA[89 KB]2.1 Povezava med gradivom in bibliografskim zapisom[182 KB]2.2 Vnos gradiva[147 KB]2.3 Spreminjanje povezave podatkov o zalogi z bibliografskim zapisom[55 KB]2.4 Brisanje gradiva[47 KB]3 NAKUP GRADIVA[80 KB]3.1 Izbor za naročanje gradiva[142 KB]3.2 Naročanje gradiva[328 KB]3.3 Predplačilo naročenega gradiva[274 KB]3.4 Prejem naročenega gradiva[245 KB]3.5 Plačilo prejetega gradiva[291 KB]3.6 Razveljavitev nabavnega postopka[58 KB]3.7 Splošni postopki[156 KB]4 ZAMENA GRADIVA[50 KB]4.1 Prejem gradiva iz zamene[297 KB]4.2 Pošiljanje gradiva v zameno[280 KB]4.3 Splošni postopki[9 KB]5 DEPOZITARNA KNJIŽNICA – PREJEM OBVEZNIH IZVODOV[52 KB]5.1 Vnos seznama[265 KB]5.2 Brisanje seznama[9 KB]5.3 Zaključitev seznama[137 KB]5.4 Zaključitev postavke seznama[40 KB]5.5 Splošni postopki[9 KB]6 NACIONALNA DEPOZITARNA KNJIŽNICA – PREJEM IN POŠILJANJE OBVEZNIH IZVODOV[52 KB]6.1 Prejem obveznih izvodov[237 KB]6.2 Pošiljanje obveznih izvodov[225 KB]6.3 Splošni postopki[9 KB]7 PREJEM DAROVANEGA GRADIVA[51 KB]7.1 Vnos seznama[247 KB]7.2 Brisanje seznama[9 KB]7.3 Zaključitev seznama[134 KB]7.4 Zaključitev postavke seznama[40 KB]7.5 Izstavitev in pošiljanje zahvale darovalcu[48 KB]7.6 Splošni postopki[9 KB]8 DRUGI NAČINI PREJEMA GRADIVA[77 KB]8.1 Vnos seznama[249 KB]8.2 Brisanje seznama[9 KB]8.3 Zaključitev seznama[135 KB]8.4 Zaključitev postavke seznama[40 KB]8.5 Splošni postopki[9 KB]9 REKLAMIRANJE[49 KB]9.1 Priprava reklamacije[298 KB]9.2 Izstavitev in pošiljanje reklamacije[197 KB]9.3 Zaključitev reklamacije[237 KB]9.4 Splošni postopki[9 KB]10 PREGLED DOGODKOV[52 KB]11 DRUGI POSTOPKI V SEGMENTU[51 KB]11.1 Vzdrževanje podatkov o partnerjih[52 KB]11.2 Vzdrževanje podatkov o skladih[112 KB]11.3 Nastavitev števcev listin[208 KB]11.4 Priprava predloge postavke[155 KB]12 POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI IN BIBLIOGRAFSKIMI BAZAMI PODATKOV[60 KB]12.1 COBISS3/Serijske publikacije[87 KB]12.2 COBISS3/Zaloga[133 KB]12.3 COBISS3/Izposoja[77 KB]12.4 COBISS3/Izpisi[55 KB]12.5 COBISS3/Upravljanje aplikacij[72 KB]12.6 Bibliografske baze podatkov[81 KB]Dodatek A - PREGLED POSTOPKOV IN STATUSOV[56 KB]A.1 Nakup gradiva[129 KB]A.2 Nakup gradiva - evidenca računov[108 KB]A.3 Nakup gradiva - evidenca avansov in računov za posredne stroške nabave[108 KB]A.4 Drugi načini nabave gradiva[122 KB]A.5 Nacionalna depozitarna knjižnica - prejem in pošiljanje obveznih izvodov[116 KB]A.6 Reklamiranje[76 KB]Dodatek B - IZPISI[73 KB]B.1 Izpisovanje[171 KB]B.2 Spremenljivke[180 KB]Dodatek C - OBRAZCI[48 KB]C.1 Naslavljanje[46 KB]C.2 Bibliografski opis gradiva in drugi podatki[146 KB]C.3 Primeri izpisov[172 KB]Dodatek D - SEZNAMI[12 KB]D.1 Seznam izpisov[52 KB]D.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov[71 KB]D.3 Opis posameznih izpisov[86 KB]Dodatek E - PORABA SREDSTEV[50 KB]E.1 Seznam izpisov[55 KB]E.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov[114 KB]E.3 Opis posameznih izpisov[167 KB]E.4 Primeri izpisov[212 KB]Dodatek F - STATISTIKE[52 KB]F.1 Seznam izpisov[53 KB]F.2 Izbor podatkov za pripravo izpisov[39 KB]F.3 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov[54 KB]F.4 Opis posameznih izpisov[119 KB]F.5 Primeri izpisov[144 KB]Podatki o izdajatelju[119 KB]

ONLINE EVIDENCE

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Oddelek izobraževanje

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si

© 1997-2023 IZUM | V 3.60 | Piškotki