Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.

E-priročniki

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

COBISS2/Izpisi

V5.8-05

ISSN 1855-5586

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika v letu 1993 do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem programske opreme COBISS2/Izpisi, V5.8-05, in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika.

© IZUM, zadnje spremembe vsebine: marec 2016

Celotni priročnik[9,4 MB]

Dosedanje spremembe

Deli priročnika:

Naslovnica[132 KB]KAZALO[260 KB]PREDGOVOR[70 KB]1 OSNOVNA NAVODILA[94 KB]1.1 Priključitev v sistem[94 KB]1.2 Izključitev iz sistema[55 KB]1.3 Nastavitev terminalov in uporaba tipkovnice[105 KB]1.4 Vnos diakritičnih znakov[73 KB]2 IZBIRA POSTOPKA[123 KB]2.1 Priprava izpisov[180 KB]2.2 Izpisovanje[194 KB]2.3 Pregled sporočil o pripravi izpisov[165 KB]2.4 Prenos[219 KB]2.5 Priprava parameterskih datotek[104 KB]3 DELO Z DATOTEKAMI[108 KB]3.1 Brisanje[92 KB]3.2 Brisanje starih verzij[95 KB]3.3 Imenik[70 KB]3.4 Kopiranje[64 KB]3.5 Preimenovanje[61 KB]3.6 Prenos[73 KB]3.7 Omejitev iskanja[88 KB]3.8 Urejanje[64 KB]3.9 Nastavitve[185 KB]4 KATALOŽNI LISTKI[231 KB]5 BIBLIOGRAFIJE[101 KB]5.1 BIB0XX - bibliografije, novosti ... (abc, UDK)[395 KB]5.2 BIB2XX - osebne bibliografije[428 KB]5.3 BIB5XX - bibliografije projektnih skupin[383 KB]5.4 BIB6XX - bibliografije ustanov/organizacij[387 KB]5.5 Izpis bibliografske enote[148 KB]5.6 Formati izpisov[416 KB]6 INVENTARNE KNJIGE[197 KB]6.1 Opis parametrov[207 KB]6.2 INV003 - inventarna knjiga[118 KB]6.3 INV901 - neuporabljene inventarne številke[68 KB]7 NALEPKE[104 KB]7.1 ETI00X - izpis po območju inventarnih številk[115 KB]7.2 ETI01X - izpis po signaturah[152 KB]7.3 ETI02X - izpis iz datoteke inventarnih številk[103 KB]7.4 ETI08X - nalepke za članske izkaznice[144 KB]7.5 ETI09X - nalepke s poljubno številko[109 KB]8 ODPISI[166 KB]8.1 Opis parametrov[210 KB]8.2 ODP001 - odpisi[114 KB]9 PREDMETNE OZNAKE[110 KB]9.1 Opis parametrov[179 KB]9.2 Primeri izpisov[74 KB]10 KOORDINACIJA NABAVE[185 KB]10.1 Opis parametrov[125 KB]10.2 COR001 - pregled naročenih tujih serijskih publikacij (ustanove)[129 KB]10.3 COR002 - pregled naročenih tujih serijskih publikacij (naslovi)[129 KB]10.4 COR003 - pregled porabe sredstev za nabavo naročenih tujih serijskih publikacij[157 KB]10.5 COR004 - pregled naročenih tujih serijskih publikacij po višini vpisanih cen[127 KB]10.6 COR005 - pregled vpisa cen za naročene tuje serijske publikacije[123 KB]10.7 COR006 - pregled naročenih tujih serijskih publikacij po faktorju vpliva[158 KB]10.8 COR007 - pregled zapisov z napačnimi vpisi[154 KB]10.9 COR008 - pregled zapisov za ažuriranje baze podatkov[124 KB]11 STATISTIKE[161 KB]11.1 Statistike prirasta gradiva[186 KB]11.2 Statistike za potrebe izposoje[696 KB]11.3 Vnaprej definirane tabele statistik[377 KB]11.4 Definicije statistik[137 KB]11.5 Primeri izpisov[149 KB]11.6 Tabela kombinacij podpolj za fizične oblike[169 KB]12 NABAVA[98 KB]12.1 Postopki pred prvo pripravo izpisa[161 KB]12.2 Opis parametrov[88 KB]12.3 ACQ1XX - monografske publikacije[83 KB]12.4 ACQ2XX - serijske publikacije[82 KB]12.5 Primeri izpisov[177 KB]13 IZPOSOJA[91 KB]13.1 CIR0XX - člani[1142 KB]13.2 CIR1XX - gradivo[589 KB]13.3 CIR2XX - opomini in tožbe[846 KB]13.4 CIR3XX - poravnava terjatev[1207 KB]13.5 CIR5XX - transakcije[611 KB]13.6 CIR9XX - ostali izpisi[708 KB]14 INVENTURA[66 KB]14.1 Popis in prenos podatkov[222 KB]14.2 Obdelava in kreiranje izpisov[250 KB]14.3 Analiza dobljenih rezultatov[62 KB]15 DRUGO[150 KB]15.1 OTH012 - Seznam pojmov[156 KB]15.2 OTH014 - Zapisi z razlikami v COBIB in lokalni bazi[162 KB]Dodatek A NABORI ZNAKOV COBISS[470 KB]Dodatek B OSNOVE UREJEVALNIKA BESEDILA EDT[88 KB]Dodatek C TISKALNIKI[99 KB]Podatki o izdajatelju[121 KB]

ONLINE EVIDENCE

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Oddelek izobraževanje

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si

© 1997-2022 IZUM | V 3.30 | Piškotki