Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.

E-priročniki

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

COBISS3/Serijske publikacije

V9.0

ISSN 1855-5535

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika v avgustu 2005 do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem programske opreme COBISS3, V9.0, in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika.

© IZUM, zadnje spremembe vsebine: marec 2022

Celotni priročnik[7,4 MB]

Dosedanje spremembe

Deli priročnika:

Naslovnica[186 KB]KAZALO[136 KB]PREDGOVOR[214 KB]O NAVODILIH[189 KB]1 UVOD[117 KB]2 DOLOČANJE GRADIVA[89 KB]2.1 Povezava med gradivom in bibliografskim zapisom[181 KB]2.2 Vnos gradiva[147 KB]2.3 Spreminjanje povezave podatkov o zalogi z bibliografskim zapisom[56 KB]2.4 Brisanje gradiva[47 KB]3 NAKUP PUBLIKACIJ[80 KB]3.1 Izbor za naročanje publikacij[111 KB]3.2 Naročanje publikacij[353 KB]3.3 Prehod v naslednje obdobje ali letnik[179 KB]3.4 Odpoved naročila in pošiljanje odpovedi[244 KB]3.5 Zaključitev dotoka zvezkov[129 KB]3.6 Predplačilo publikacij[290 KB]3.7 Plačilo publikacij[233 KB]3.8 Splošni postopki[157 KB]4 NENAROČENE PUBLIKACIJE[79 KB]4.1 Vnos seznama nenaročenih publikacij[262 KB]4.2 Brisanje seznama nenaročenih publikacij[80 KB]4.3 Zaključitev vnosa seznama nenaročenih publikacij[254 KB]4.4 Priprava polj 997 za naslednji letnik[10 KB]4.5 Dodajanje postavke za prilogo[9 KB]4.6 Zaključitev dotoka zvezkov[32 KB]4.7 Izstavitev in pošiljanje zahvale darovalcu[80 KB]4.8 Splošni postopki[9 KB]5 PRIDOBIVANJE OGLEDNIH IZVODOV[50 KB]5.1 Priprava prošnje[69 KB]5.2 Izstavitev in pošiljanje prošnje[76 KB]5.3 Prejem gradiva[55 KB]5.4 Vračilo gradiva dobavitelju[103 KB]5.5 Splošni postopki[9 KB]6 VZOREC IZHAJANJA[43 KB]7 KONTROLA DOTOKA[68 KB]8 POŠILJANJE PUBLIKACIJ[55 KB]8.1 Določanje izvodov za pošiljanje publikacij[104 KB]8.2 Kontrola dotoka, urejanje vzorca izhajanja in priprava pošiljke publikacij[269 KB]8.3 Brisanje pošiljke publikacij[48 KB]8.4 Izstavitev in pošiljanje pošiljke s seznamom publikacij[59 KB]8.5 Prehod v naslednje obdobje ali letnik[55 KB]8.6 Splošni postopki[13 KB]9 REKLAMIRANJE[52 KB]9.1 Priprava reklamacije[262 KB]9.2 Izstavitev in pošiljanje reklamacije[197 KB]9.3 Zaključitev reklamacije[77 KB]9.4 Splošni postopki[12 KB]10 PREGLED DOGODKOV[55 KB]11 DRUGI POSTOPKI V SEGMENTU[54 KB]11.1 Vzdrževanje podatkov o partnerjih[49 KB]11.2 Vzdrževanje podatkov o skladih[114 KB]11.3 Nastavitev števcev listin[207 KB]11.4 Priprava predloge postavke[156 KB]12 POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI IN BIBLIOGRAFSKIMI BAZAMI PODATKOV[60 KB]12.1 COBISS3/Nabava[87 KB]12.2 COBISS3/Zaloga[134 KB]12.3 COBISS3/Izposoja[80 KB]12.4 COBISS3/Izpisi[55 KB]12.5 COBISS3/Upravljanje aplikacij[72 KB]12.6 Bibliografske baze podatkov[84 KB]Dodatek A - PREGLED POSTOPKOV IN STATUSOV[56 KB]A.1 Nakup publikacij[116 KB]A.2 Nakup publikacij - evidenca računov[107 KB]A.3 Nakup publikacij - evidenca avansov in računov za posredne stroške nabave[110 KB]A.4 Nenaročene publikacije[114 KB]A.5 Pridobivanje oglednih izvodov[68 KB]A.6 Pošiljanje publikacij[51 KB]A.7 Reklamiranje[46 KB]Dodatek B - IZPISI[74 KB]B.1 Izpisovanje[172 KB]B.2 Spremenljivke[93 KB]Dodatek C - OBRAZCI[48 KB]C.1 Naslavljanje[47 KB]C.2 Bibliografski opis gradiva in drugi podatki[249 KB]C.3 Primeri izpisov[183 KB]Dodatek D - SEZNAMI[72 KB]D.1 Seznam izpisov[84 KB]D.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov[64 KB]D.3 Opis posameznih izpisov[135 KB]Dodatek E - PORABA SREDSTEV[74 KB]E.1 Seznam izpisov[90 KB]E.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov[194 KB]E.3 Opis posameznih izpisov[277 KB]E.4 Primeri izpisov[340 KB]Dodatek F - STATISTIKE[86 KB]F.1 Seznam izpisov[82 KB]F.2 Izbor podatkov za pripravo izpisov[130 KB]F.3 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov[94 KB]F.4 Opis posameznih izpisov[246 KB]F.5 Primeri izpisov[265 KB]Podatki o izdajatelju[119 KB]

ONLINE EVIDENCE

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Oddelek izobraževanje

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si

© 1997-2023 IZUM | V 3.60 | Piškotki