Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.

E-priročniki

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

COBISS3/Zaloga

V9.0

ISSN 1855-5543

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika v avgustu 2005 do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem programske opreme COBISS3, V9.0, in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika.

© IZUM, zadnje spremembe vsebine: marec 2022

Celotni priročnik[14,4 MB]

Dosedanje spremembe

Deli priročnika:

Naslovnica[186 KB]KAZALO[195 KB]PREDGOVOR[214 KB]O NAVODILIH[189 KB]1 UVOD[162 KB]2 BIBLIOGRAFSKI PODATKI O GRADIVU[151 KB]2.1 Prevzem zapisa iz vzajemne baze podatkov[117 KB]2.2 Urejanje omejenega nabora bibliografskih podatkov[183 KB]2.3 Brisanje bibliografskega zapisa[160 KB]2.4 Prikaz zapisa v formatu COMARC[125 KB]2.5 Prikaz polj 996/997[51 KB]3 PODATKI O ZALOGI[105 KB]4 DODAJANJE ZBIRNIH PODATKOV O ZALOGI (POLJE 998)[139 KB]4.1 Dodajanje novega polja[75 KB]4.2 Vnos podatkov[202 KB]4.3 Brisanje polja[88 KB]5 DODAJANJE PODROBNIH PODATKOV O ZALOGI (POLJE 996/997)[152 KB]5.1 O urejevalniku[104 KB]5.2 Dodajanje novega polja[206 KB]5.3 Vnos podpolj[213 KB]5.4 Prikaz dnevnika sprememb podatkov v poljih 996/997[114 KB]6 UREJANJE PODROBNIH PODATKOV O ZALOGI[96 KB]6.1 Kopiranje podatkov v druga polja[110 KB]6.2 Kopiranje podatkov iz drugega polja[142 KB]6.3 Razmnoževanje polja 996/997[139 KB]6.4 Spreminjanje podatkov preko inventarne številke ali številke za izposojo[152 KB]6.5 Spreminjanje signature preko inventarne številke ali številke za izposojo[241 KB]6.6 Spreminjanje statusa v več poljih v zapisu[199 KB]6.7 Brisanje polja[116 KB]6.8 Brisanje polja 996, ki je nastalo v segmentu COBISS3/Nabava[126 KB]6.9 Razvrščanje polj[219 KB]6.10 Oblikovanje kompleta[306 KB]6.11 Odpis učbenikov[135 KB]7 INVENTARIZACIJA GRADIVA[77 KB]7.1 Inventarizacija[231 KB]7.2 Izpis nalepk[62 KB]8 ODPIS MONOGRAFSKIH PUBLIKACIJ PO INVENTURI[141 KB]9 POSTOPKI ZA SERIJSKE PUBLIKACIJE[60 KB]9.1 Inventarizacija serijskih publikacij[103 KB]9.2 Vzorec izhajanja[300 KB]9.3 Vzajemni vzorec izhajanja[240 KB]9.4 Kontrola dotoka[323 KB]9.5 Vezava zvezkov[73 KB]9.6 Odpisi serijskih publikacij[65 KB]10 SPREMINJANJE POVEZAVE PODATKOV O ZALOGI Z BIBLIOGRAFSKIM ZAPISOM[62 KB]10.1 Prenos zaloge v zapis za drugo gradivo[280 KB]11 PRIKAZ STANJA V IZPOSOJI IN VPIS OPOMBE ZA IZPOSOJO[57 KB]11.1 Prikaz stanja v izposoji[101 KB]11.2 Vpis opombe za izposojo[130 KB]11.3 Pregled transakcij izposoje[90 KB]12 SEZNAM NOVOSTI[59 KB]12.1 Dodajanje zvezka med novosti[53 KB]12.2 Izpis seznama novosti[173 KB]13 NASTAVITVE IN UPORABA ŠTEVCEV[85 KB]13.1 Dodajanje števca[264 KB]13.2 Izbira števcev[95 KB]13.3 Prikaz nezasedenih številk[140 KB]13.4 Uredi vrstni red števcev[52 KB]14 PRIKAZ SEZNAMA KNJIŽNIC[198 KB]15 PRIPRAVA PODATKOV ZA IZPISE[128 KB]16 DODAJANJE DIGITALNE VSEBINE[149 KB]17 PREVERJANJE IN IZBOR IZLOČENEGA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA[145 KB]18 UREJANJE PODATKOV ZA POTREBE RAZPISA ARRS[91 KB]18.1 Prikaz seznama knjižnic s financerjem ARRS med zbirnimi podatki[181 KB]18.2 Prikaz seznama knjižnic, ki imajo naročeno isto gradivo[221 KB]18.3 Vnos podatkov o sofinanciranju ARRS[196 KB]19 VODENJE ZALOGE INTEGRIRNIH VIROV[124 KB]19.1 Integrirni viri[311 KB]19.2 Nekatere monografske publikacije v več delih[287 KB]20 POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI IN BAZAMI PODATKOV[61 KB]20.1 COBISS3/Nabava[106 KB]20.2 COBISS3/Serijske publikacije[101 KB]20.3 COBISS3/Izposoja[107 KB]20.4 COBISS3/Medknjižnična izposoja[186 KB]20.5 COBISS3/Izpisi[132 KB]20.6 COBISS3/Upravljanje aplikacij[101 KB]20.7 Bibliografske baze podatkov[52 KB]20.8 COBISS+[54 KB]20.9 COBISS3/Elektronski viri[53 KB]Dodatek A - IZPISI[76 KB]A.1 Izpisovanje[166 KB]A.2 Spremenljivke[177 KB]A.3 Razvrstitve[333 KB]Dodatek B - SEZNAMI[48 KB]B.1 Seznam izpisov[131 KB]B.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov[218 KB]B.3 Opis posameznih izpisov[220 KB]B.4 Primeri izpisov[355 KB]Dodatek C - PORABA SREDSTEV[49 KB]C.1 Seznam izpisov[201 KB]C.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov[203 KB]C.3 Opis posameznih izpisov[252 KB]C.4 Primeri izpisov[156 KB]Dodatek D - POSLOVNE LISTINE[55 KB]D.1 Seznam izpisov[94 KB]D.2 Priprava izpisov[183 KB]D.3 Opis posameznih izpisov[166 KB]D.4 Primeri izpisov[270 KB]Dodatek E - STATISTIKE[192 KB]E.1 Seznam izpisov[119 KB]E.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov[183 KB]E.3 Opis posameznih izpisov[414 KB]E.4 Primeri izpisov[331 KB]Dodatek F - STATISTIČNI PODATKI ZA VPRAŠALNIK BIBSIST (NUK - CEZAR )[102 KB]F.1 Seznam izpisov[64 KB]F.2 Izbor podatkov za pripravo izpisov[86 KB]F.3 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov[86 KB]F.4 Opis posameznih statistik[247 KB]F.5 Razvrstitve[239 KB]Dodatek G - PREDPONE ZA ISKANJE PO PODATKIH O ZALOGI[135 KB]Podatki o izdajatelju[121 KB]

ONLINE EVIDENCE

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Oddelek izobraževanje

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si

© 1997-2023 IZUM | V 3.60 | Piškotki