Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.

E-priročniki

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

COBISS3/Izposoja

V6.24-00

ISSN 1855-556X

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika v novembru 2007 do danes. Vsebina je deloma usklajena z delovanjem programske opreme COBISS3, V6.24-00, in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika.

© IZUM, zadnje spremembe vsebine: december 2019

Celotni priročnik[16,4 MB]

Dosedanje spremembe

Deli priročnika:

Naslovnica[189 KB]KAZALO[201 KB]PREDGOVOR[214 KB]O NAVODILIH[192 KB]1 UVOD[209 KB]2 NASTAVITEV PARAMETROV[237 KB]2.1 Časovni parametri[242 KB]2.2 Koledar[128 KB]2.3 Način izposoje (tabela pq)[123 KB]2.4 Elektronsko obveščanje[225 KB]2.5 Kontaktni podatki in informacije za COBISS+[308 KB]2.6 Omejitve poslovanja[216 KB]2.7 Omejitve za spletni vpis[272 KB]3 ČLANI[140 KB]3.1 Vpis člana[490 KB]3.1.5 Spletni vpis[321 KB]3.2 Sprememba podatkov[105 KB]3.3 Brisanje podatkov o članu[204 KB]3.4 Izpis nalepke za člansko izkaznico[229 KB]3.5 Sprememba številke izkaznice[187 KB]3.6 Iskanje člana[90 KB]3.7 Sprememba oddelka šole[260 KB]3.8 Paketno brisanje podatkov o neaktivnih članih[291 KB]3.9 Referenčna baza podatkov o študentih[234 KB]3.10 Evidentiranje obiska[205 KB]4 GRADIVO DOMAČE KNJIŽNICE[145 KB]4.1 Izbira člana[199 KB]4.2 Urejevalnik Gradivo domače knjižnice[299 KB]4.3 Izposoja gradiva na dom[263 KB]4.4 Izposoja gradiva v čitalnico[220 KB]4.5 Vračanje gradiva[311 KB]4.6 Podaljšanje roka izposoje[263 KB]4.7 Sprememba datuma poteka veljavnosti[200 KB]4.8 Vpis opombe o gradivu[183 KB]4.9 Izpis zadolžnice[363 KB]4.10 Prikaz zapisa v formatu COMARC[172 KB]4.11 Vpogled v stanje gradiva[192 KB]4.12 Katalog[275 KB]4.13 Rezervacija gradiva[376 KB]4.14 Stalne rezervacije serijskih publikacij[283 KB]4.15 Evidentiranje izgube gradiva[260 KB]4.16 Vodenje evidence izposoje kompletov[277 KB]4.17 Izposoja v potujoči knjižnici[501 KB]4.18 Spremljanje in obdelava rezervacij prostega gradiva - nadgrajeni način obdelave rezervacij od COBISS3, V6.14, dalje[455 KB]4.19 Redne in prioritetne rezervacije prostih izvodov[399 KB]5 ŠTEVCI[177 KB]6 NASTAVITEV DATUMA IZVAJANJA POSTOPKOV[181 KB]7 BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE[135 KB]7.1 Vzdrževanje cenika[290 KB]7.2 Evidentiranje terjatev[283 KB]7.3 Poravnava terjatev in izpis računa[290 KB]7.4 Pregled terjatev[149 KB]7.5 Brisanje terjatev[140 KB]7.6 Storno poravnave terjatev[194 KB]7.7 Vračilo denarja (dobropis)[207 KB]7.8 Zaključitev blagajne in izpis blagajniške priloge[231 KB]7.9 Pregled blagajniških transakcij[200 KB]7.10 Davčno potrjevanje računov[203 KB]7.11 Izpis podatkov o izdanih računih[220 KB]8 OPOMINI[86 KB]8.1 Priprava opominov[225 KB]8.2 Izpis opominov[248 KB]8.3 Preklic priprave opominov[195 KB]8.4 Pregled opominov[144 KB]8.5 Priprava obrazcev za opomine[346 KB]9 POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI IN LOKALNO BAZO PODATKOV[85 KB]9.1 COBISS3/Zaloga[72 KB]9.2 COBISS3/Medknjižnična izposoja[119 KB]9.3 COBISS3/Izpisi[102 KB]9.4 COBISS/Upravljanje aplikacij[119 KB]9.5 Lokalna baza podatkov[125 KB]9.6 COBISS/OPAC[90 KB]Dodatek A - IZPISI[99 KB]A.1 Priprava in izpis[211 KB]A.2 Skupine in opis posameznih izpisov[255 KB]Dodatek B - STATISTIKE[129 KB]B.1 Seznam izpisov[128 KB]B.2 Izbor podatkov za pripravo izpisov[102 KB]B.3 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov[237 KB]B.4 Opis posameznih statistik[376 KB]B.5 Razvrstitve za izposojo[339 KB]Dodatek C - IZPOSOJA INVENTARJA[201 KB]C.1 Podatki o inventarju[357 KB]C.2 Evidentirani inventar[444 KB]C.3 Transakcije z inventarjem[176 KB]Dodatek D - STATISTIČNI PODATKI ZA VPRAŠALNIK BIBSIST (NUK – CEZAR)[101 KB]D.1 Seznam izpisov[100 KB]D.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov[107 KB]D.3 Opis posameznih statistik[182 KB]D.4 Razvrstitve za izposojo[162 KB]Podatki o izdajatelju[119 KB]

ONLINE EVIDENCE

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Oddelek izobraževanje

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si

© 1997-2023 IZUM | V 3.60 | Piškotki