Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.

E-priročniki

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

COBISS3/Medknjižnična izposoja

V6.12-00

ISSN 1855-5659

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika v februarju 1999 do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem programske opreme COBISS3, V6.12-00, in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika.

© IZUM, zadnje spremembe vsebine: junij 2017

Celotni priročnik[19,6 MB]

Dosedanje spremembe

Deli priročnika:

Naslovnica[177 KB]KAZALO[239 KB]PREDGOVOR[214 KB]O NAVODILIH[192 KB]1 UVOD[160 KB]2 PREVZEM NAROČNIKOVEGA ZAHTEVKA ZA MI[187 KB]2.1 Vnos zahtevka za MI[415 KB]2.2 Katalog[383 KB]2.3 Rezervacija gradiva domače knjižnice[381 KB]2.4 Sprememba podatkov v zahtevku za MI[272 KB]2.5 Brisanje rezervacije gradiva domače knjižnice[277 KB]2.6 Obdelava prejetih COBISS3/MI-naročil[268 KB]2.7 Obdelava prejetih COBISS/OPAC-naročil[270 KB]2.8 Tiskanje zahtevka za MI[135 KB]2.9 Kopiranje zahtevka za MI[215 KB]2.10 Kreiranje dodatnega zahtevka za MI[205 KB]2.11 Brisanje zahtevka za MI[190 KB]2.12 Zavrnitev zahtevka za MI[260 KB]2.13 Vnos preklica zahtevka za MI[250 KB]2.14 Zavrnitev prošnje za preklic zahtevka za MI[223 KB]2.15 Pošiljanje prošnje za informacijo o ceni[239 KB]2.16 Zaključitev prejema več številk zvezkov izbranega letnika serijske publikacije[250 KB]2.17 Priprava dobavnice za izposojo gradiva domače knjižnice[263 KB]2.18 Priprava dobavnice za nakup gradiva domače knjižnice[244 KB]2.19 Določitev člana v segmentu COBISS2/Izposoja za evidentiranje rezervacij gradiva domače knjižnice za MI[255 KB]3 NAROČANJE GRADIVA[136 KB]3.1 Priprava naročila[279 KB]3.2 Izstavitev in pošiljanje naročila[288 KB]3.3 Brisanje naročila[229 KB]3.4 Vnos dobaviteljevega obvestila[181 KB]3.5 Preklic naročila pri dobavitelju[290 KB]3.6 Preklic internega naročila[256 KB]3.7 Ponovno naročanje[252 KB]3.8 Prenaročanje[244 KB]3.9 Evidentiranje nerealizirane dobave[253 KB]4 PREJEM GRADIVA[90 KB]4.1 Evidentiranje prejema[299 KB]4.2 Evidentiranje prejema gradiva domače knjižnice[262 KB]4.3 Brisanje podatkov o prejemu gradiva[236 KB]4.4 Določitev enotne cene za izbrane prejeme[180 KB]4.5 Reklamacija prejetega gradiva[269 KB]4.6 Sprememba dobavitelja[196 KB]4.7 Zaključitev prejema[246 KB]4.8 Zaključitev prejema in priprava dobavnice[262 KB]5 DOBAVA GRADIVA NAROČNIKU[79 KB]5.1 Priprava dobavnice[300 KB]5.2 Priprava obvestila o prispelem gradivu[136 KB]5.3 Izstavitev in pošiljanje dobavnice[285 KB]5.4 Brisanje dobavnice[195 KB]5.5 Storno izstavljene dobavnice[211 KB]5.6 Določitev zneska za plačilo opravljene storitve po izstavitvi dobavnice[252 KB]5.7 Zaključitev dobave kopij[130 KB]5.8 Priprava prošnje za podaljšanje roka izposoje[53 KB]5.9 Sprememba datuma vrnitve gradiva[138 KB]5.10 Zavrnitev prošnje za podaljšanje roka izposoje[224 KB]5.11 Priprava obvestila o poteku roka izposoje[208 KB]5.12 Evidentiranje terjatev do člana[198 KB]5.13 Pošiljanje dobavnic v računovodstvo[261 KB]6 VRAČILO GRADIVA[71 KB]6.1 Vnos vračila – gradivo vrne naročnik[282 KB]6.2 Tiskanje potrdila naročniku ob vračilu gradiva[250 KB]6.3 Vnos vračila – gradivo vrnemo dobavitelju[144 KB]6.4 Tiskanje zahvale za dobavitelja ob vračilu gradiva[107 KB]7 PRIPRAVA IN IZSTAVITEV RAČUNOV[189 KB]7.1 Splošno o pripravi računov[149 KB]7.2 Priprava računa[159 KB]7.3 Brisanje računa[124 KB]7.4 Izstavitev in pošiljanje računa[249 KB]7.5 Tiskanje knjige izdanih računov[180 KB]8 OBVEŠČANJE NAROČNIKOV IN DOBAVITELJEV[138 KB]8.1 Priprava obvestila za naročnika[279 KB]8.2 Priprava obvestila za dobavitelja[197 KB]8.3 Brisanje obvestila[136 KB]8.4 Izstavitev in pošiljanje obvestila[272 KB]8.5 Priprava in pošiljanje splošnih obvestil partnerjem v MI po e-pošti[191 KB]8.6 Vnos prejetega odgovora[50 KB]8.7 Storitve elektronskega obveščanja za naročnike člane[182 KB]9 PREJEM OBVESTIL[51 KB]9.1 Obdelava prejetih COBISS/OPAC-obvestil[277 KB]10 PREGLED DOGODKOV[91 KB]11 DRUGI POSTOPKI V SEGMENTU[50 KB]11.1 Vzdrževanje podatkov o članih[258 KB]11.2 Vzdrževanje podatkov o partnerjih[73 KB]11.3 Vzdrževanje cenika[310 KB]11.4 Nastavitev števcev listin[120 KB]11.5 Priprava podatkov za izpis statistik[81 KB]12 POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI IN BAZAMI PODATKOV[86 KB]12.1 COBISS3/Zaloga[71 KB]12.2 COBISS3/Izposoja, COBISS2/Izposoja[176 KB]12.3 COBISS3/Izpisi[90 KB]12.4 COBISS3/Upravljanje aplikacij[72 KB]12.5 Bibliografske baze podatkov[78 KB]12.6 Baza podatkov COLIB[70 KB]12.7 COBISS/OPAC[71 KB]13 OBRAVNAVA KOMPLETOV V MEDKNJIŽNIČNI IZPOSOJI[191 KB]13.1 Obravnava zahtevkov za MI za gradivo, ki je v domači knjižnici povezano v komplet[281 KB]13.2 Kompleti v katalogu[76 KB]13.3 Rezervacija kompleta[264 KB]13.4 Brisanje rezervacije kompleta[136 KB]13.5 Preklic zahtevka za MI, preklic internega naročila in zahtevka za MI ter evidentiranje nerealizirane dobave v primeru rezervacije kompleta[196 KB]13.6 Priprava dobavnice za izposojo kompleta (hitra metoda)[182 KB]13.7 Evidentiranje prejema kompleta[184 KB]13.8 Izstavitev in pošiljanje dobavnice za komplet[190 KB]13.9 Vračilo kompleta[294 KB]13.10 Dopolnitve v izpisih[190 KB]Dodatek A - PREGLED POSTOPKOV IN STATUSOV[336 KB]Dodatek B - IZPISI[75 KB]B.1 Izpisovanje[266 KB]B.2 Spremenljivke[260 KB]Dodatek C - OBRAZCI[52 KB]C.1 Naslavljanje [44 KB]C.2 Bibliografski opis gradiva in drugi podatki[237 KB]C.3 Primeri izpisov obrazcev[216 KB]Dodatek D - DOBAVLJENO GRADIVO[45 KB]D.1 Seznam izpisov[82 KB]D.2 Izbor podatkov za pripravo izpisov[132 KB]D.3 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov[54 KB]D.4 Opis posameznih izpisov[107 KB]D.5 Primeri izpisov[128 KB]Dodatek E - STATISTIKE[56 KB]E.1 Seznam izpisov[150 KB]E.2 Izbor podatkov za pripravo izpisov[166 KB]E.3 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov[111 KB]E.4 Opis posameznih izpisov[289 KB]E.5 Primeri izpisov[191 KB]Podatki o izdajatelju[121 KB]

ONLINE EVIDENCE

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Oddelek izobraževanje

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si

© 1997-2023 IZUM | V 3.60 | Piškotki