Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.

E-priročniki

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

COBISS3/Elektronski viri

V10.0

ISSN 2350-5966

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika v juniju 2014 do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem programske opreme COBISS3, V10.0, in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika.

© IZUM, zadnje spremembe vsebine: junij 2022

Celotni priročnik[5,3 MB]

Dosedanje spremembe

Deli priročnika:

Naslovnica[216 KB]KAZALO[81 KB]PREDGOVOR[214 KB]O NAVODILIH[188 KB]1 UVOD[105 KB]2 NAKUP ELEKTRONSKIH VIROV[85 KB]2.1 Nakup paketa ali licence za samostojni e-vir[165 KB]2.2 Predplačilo[125 KB]2.3 Plačilo[176 KB]2.4 Splošni postopki[114 KB]3 OBVEZNI IZVOD ELEKTRONSKIH PUBLIKACIJ[85 KB]3.1 Prejem[178 KB]3.2 Reklamiranje[228 KB]4 POVEZAVA S PORTALI ZA IZPOSOJO SPLETNIH VIROV[100 KB]4.1 Nakup licence za izposojo spletnega vira[100 KB]4.2 Vnos podatkov o paketu[152 KB]4.3 Predplačilo[113 KB]4.4 Plačilo[111 KB]4.5 Izposoja spletnega vira[59 KB]4.6 Splošni postopki[114 KB]5 DRUGI POSTOPKI V SEGMENTU[88 KB]5.1 Vzdrževanje podatkov o partnerjih[121 KB]5.2 Vzdrževanje podatkov o skladih[119 KB]5.3 Priprava predloge skladov[79 KB]5.4 Nastavitev števcev listin[122 KB]6 POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI IN BIBLIOGRAFSKIMI BAZAMI PODATKOV[61 KB]6.1 COBISS3/Nabava[86 KB]6.2 COBISS3/Izposoja[88 KB]6.3 COBISS3/Izpisi[84 KB]6.4 COBISS3/Upravljanje aplikacij[71 KB]6.5 COBISS+[57 KB]Dodatek A - IZPISI[71 KB]A.1 Izpisovanje[73 KB]A.2 Opis posameznih izpisov[129 KB]A.3 Spremenljivke[171 KB]Dodatek B - SEZNAMI[68 KB]B.1 Seznam izpisov[62 KB]B.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov[94 KB]B.3 Opis posameznih izpisov[146 KB]Dodatek C - PORABA SREDSTEV[72 KB]C.1 Seznam izpisov[90 KB]C.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov[197 KB]C.3 Opis posameznih izpisov[269 KB]Dodatek D - STATISTIKE[67 KB]D.1 Seznam izpisov[67 KB]D.2 Izbor podatkov za pripravo izpisov[125 KB]D.3 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov[71 KB]D.4 Opis posameznih izpisov[163 KB]Dodatek E - PODATKI ZA NADALJNO OBDELAVO[70 KB]E.1 Seznam izpisov[61 KB]E.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov[90 KB]E.3 Opis posameznih izpisov[109 KB]Podatki o izdajatelju[121 KB]

ONLINE EVIDENCE

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Oddelek izobraževanje

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si

© 1997-2023 IZUM | V 3.60 | Piškotki