Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.

E-priročniki

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

COMARC/A Format

za normativne podatke

ISSN 1855-5608

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika v letu 2003 do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem programske opreme COBISS3, V6.19-00, in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika.

© IZUM, zadnje spremembe vsebine: september 2018

Celotni priročnik[26,8 MB]

Dosedanje spremembe

Deli priročnika:

Naslovnica[170 KB]KAZALO[224 KB]UVOD[436 KB]0XX BLOK ZA IDENTIFIKACIJO[107 KB]001 Uvodnik zapisa[329 KB]010 Mednarodni standardni identifikator imen (ISNI)[341 KB]017 Drugi identifikatorji[305 KB]035 Kontrolne številke zapisov iz drugih sistemov[309 KB]1XX BLOK ZA KODIRANE PODATKE[112 KB]100 Splošni podatki o obdelavi[321 KB]101 Jezik entitete[238 KB]102 Nacionalnost entitete[334 KB]106 Uporaba točke dostopa kot predmetne oznake[336 KB]120 Kodirani podatki za osebno ime[237 KB]123 Kodirani podatki za zemljepisno ime[332 KB]128 Kodirani podatki za obliko glasbenega dela in tonaliteto[212 KB]150 Kodirani podatki za ime korporacije[224 KB]152 Pravila[249 KB]154 Kodirani podatki za naslov[216 KB]160 Koda za geografsko območje[319 KB]190 Datum rojstva/začetka*[369 KB]191 Datum smrti/prenehanja*[280 KB]KONTROLNA PODPOLJA[107 KB]Podpolje 2 - Koda sistema[294 KB]Podpolje 3 - Številka zapisa[312 KB]Podpolje 5 - Koda za odnos[369 KB]Podpolje 7 - Pisava osnovnega dela točke dostopa[206 KB]Podpolje 8 - Jezik katalogizacije[293 KB]Podpolje 9 - Jezik osnovnega dela točke dostopa[307 KB]DOLOČILA[177 KB]Podpolje j - Oblikovno določilo[198 KB]Podpolje x - Splošno določilo[205 KB]Podpolje y - Zemljepisno določilo[205 KB]Podpolje z - Časovno določilo[210 KB]2XX BLOK NORMATIVNIH TOČK DOSTOPA[258 KB]200 Normativna točka dostopa - osebno ime[417 KB]210 Normativna točka dostopa - ime korporacije[389 KB]215 Normativna točka dostopa – ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime[313 KB]220 Normativna točka dostopa – rodbinsko ime[312 KB]230 Normativna točka dostopa – naslov[331 KB]240 Normativna točka dostopa – ime/naslov[304 KB]243 Normativna točka dostopa – ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila[389 KB]250 Normativna točka dostopa – občno ime[309 KB]3XX BLOK ZA OPOMBE[174 KB]300 Informativna opomba[219 KB]305 Opomba z besedilnim napotilom "glej tudi"[318 KB]310 Opomba z besedilnim napotilom "glej"[312 KB]320 Opomba s splošnim pojasnjevalnim napotilom[287 KB]330 Splošna opomba o pomenskem obsegu[291 KB]340 Opomba o biografiji in delovanju[147 KB]356 Geografska opomba[131 KB]4XX BLOK VARIANTNIH TOČK DOSTOPA[261 KB]400 Variantna točka dostopa - osebno ime[434 KB]410 Variantna točka dostopa - ime korporacije[409 KB]415 Variantna točka dostopa – ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime[331 KB]420 Variantna točka dostopa – rodbinsko ime[320 KB]430 Variantna točka dostopa – naslov[324 KB]440 Variantna točka dostopa – ime/naslov[309 KB]443 Variantna točka dostopa – ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila[386 KB]450 Variantna točka dostopa – občno ime[318 KB]5XX BLOK SORODNIH TOČK DOSTOPA[258 KB]500 Sorodna točka dostopa - osebno ime[538 KB]510 Sorodna točka dostopa - ime korporacije[396 KB]515 Sorodna točka dostopa – ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime[316 KB]520 Sorodna točka dostopa – rodbinsko ime[313 KB]530 Sorodna točka dostopa – naslov[311 KB]540 Sorodna točka dostopa – ime/naslov[302 KB]543 Sorodna točka dostopa – ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila[378 KB]550 Sorodna točka dostopa – občno ime[314 KB]6XX BLOK ZA KLASIFIKACIJSKE OZNAKE[105 KB]675 Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK)[130 KB]686 Druge klasifikacije[72 KB]7XX BLOK NORMATIVNIH TOČK DOSTOPA V DRUGIH JEZIKIH IN/ALI PISAVAH[263 KB]700 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi - osebno ime[390 KB]710 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime korporacije[395 KB]715 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime[326 KB]720 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – rodbinsko ime[306 KB]730 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – naslov[311 KB]740 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime/naslov[281 KB]743 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila[357 KB]750 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – občno ime[302 KB]8XX BLOK ZA INFORMACIJE O VIRU PODATKOV[109 KB]801 Izvor zapisa[316 KB]810 Podatek je v[267 KB]815 Podatka ni v[215 KB]820 Podatki o rabi ali pomenskem obsegu[212 KB]830 Splošna katalogizatorjeva opomba[227 KB]835 Podatki o izbrisani točki dostopa[299 KB]836 Podatki o nadomeščeni točki dostopa[301 KB]856 Elektronska lokacija in dostop[434 KB]9XX BLOK ZA NACIONALNO RABO[105 KB]911 Vir imena*[294 KB]915 Nepovezana kazalka - osebno ime*[370 KB]916 Opomba o konverziji*[165 KB]950 Nepovezana sorodna točka dostopa*[318 KB]990 Prevezave*[216 KB]991 Opombe urednika*[139 KB]992 Polje za lokalne potrebe*[93 KB]Dodatek A - SEZNAM POLJ/PODPOLJA.1 Normativni zapisi (CONOR)[282 KB]A.2 Normativni zapisi (SGC)[725 KB]Dodatek B - ŠIFRANT GEOGRAFSKIH OBMOČIJB.1 Abecedni imenski seznam[643 KB]B.2 Abecedni seznam šifer[411 KB]Podatki o izdajatelju[183 KB]

ONLINE EVIDENCE

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Potrebujete pomoč?

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si

© 1997-2019 IZUM | V 3.15.7 | Piškotki