Vaš brskalnik ne omogoča javascripta, ki je nujno potreben za pravilno delovanje spletne strani.

E-priročniki

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

COMARC/A Format

za normativne podatke

ISSN 1855-5608

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika v letu 2003 do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem programske opreme COBISS3, V12.0, in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika.

© IZUM, zadnje spremembe vsebine: december 2022

Celotni priročnik[1,7 MB]

Priročnik v HTML

Dosedanje spremembe

Deli priročnika:

Naslovnica[260 KB]KAZALO[109 KB]UVOD[157 KB]0XX BLOK ZA IDENTIFIKACIJO[56 KB]001 Uvodnik zapisa[110 KB]010 Mednarodni standardni identifikator imen (ISNI)[121 KB]017 Drugi identifikatorji[115 KB]035 Kontrolne številke zapisov v drugih sistemih[101 KB]1XX BLOK ZA KODIRANE PODATKE[58 KB]100 Splošni podatki o obdelavi[107 KB]101 Jezik entitete[108 KB]102 Nacionalnost entitete[113 KB]106 Uporaba točke dostopa kot predmetne oznake[111 KB]120 Kodirani podatki za osebno ime[107 KB]123 Kodirani podatki za zemljepisno ime[114 KB]128 Kodirani podatki za obliko glasbenega dela in tonaliteto[99 KB]150 Kodirani podatki za ime korporacije[103 KB]152 Pravila[117 KB]154 Kodirani podatki za naslov[99 KB]160 Koda za geografsko območje[109 KB]180 Kodirani podatki za obliko, žanr ali fizične značilnosti[100 KB]190 Datum rojstva/začetka/nastanka*[115 KB]191 Datum smrti/prenehanja/zaključka*[117 KB]192 Podvrsta entitete*[108 KB]KONTROLNA PODPOLJA[54 KB]Podpolje 2 – Koda sistema[94 KB]Podpolje 3 – Številka zapisa[101 KB]Podpolje 5 – Koda za odnos[122 KB]Podpolje 7 – Pisava osnovnega dela točke dostopa[106 KB]Podpolje 8 – Jezik katalogizacije[90 KB]Podpolje 9 – Jezik osnovnega dela točke dostopa[98 KB]DOLOČILA[52 KB]Podpolje j – Oblikovno določilo[62 KB]Podpolje x – Splošno določilo[67 KB]Podpolje y – Zemljepisno določilo[66 KB]Podpolje z – Časovno določilo[68 KB]2XX BLOK NORMATIVNIH TOČK DOSTOPA[76 KB]200 Normativna točka dostopa – osebno ime[138 KB]210 Normativna točka dostopa – ime korporacije[126 KB]215 Normativna točka dostopa – ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime[108 KB]220 Normativna točka dostopa – rodbinsko ime[105 KB]230 Normativna točka dostopa – naslov[113 KB]240 Normativna točka dostopa – ime/naslov[102 KB]243 Normativna točka dostopa – ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila[116 KB]250 Normativna točka dostopa – občno ime[124 KB]280 Normativna točka dostopa – oblika, žanr ali fizične značilnosti[115 KB]3XX BLOK ZA OPOMBE[69 KB]300 Informativna opomba[115 KB]305 Opomba z besedilnim napotilom "glej tudi"[124 KB]310 Opomba z besedilnim napotilom "glej"[117 KB]320 Opomba s splošnim pojasnjevalnim napotilom[92 KB]330 Splošna opomba o pomenskem obsegu[111 KB]340 Opomba o biografiji in delovanju[100 KB]356 Geografska opomba[86 KB]4XX BLOK VARIANTNIH TOČK DOSTOPA[76 KB]400 Variantna točka dostopa – osebno ime[170 KB]410 Variantna točka dostopa – ime korporacije[132 KB]415 Variantna točka dostopa – ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime[112 KB]420 Variantna točka dostopa – rodbinsko ime[111 KB]430 Variantna točka dostopa – naslov[109 KB]440 Variantna točka dostopa – ime/naslov[105 KB]443 Variantna točka dostopa – ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila[120 KB]450 Variantna točka dostopa – občno ime[110 KB]480 Variantna točka dostopa – oblika, žanr ali fizične značilnosti[111 KB]5XX BLOK SORODNIH TOČK DOSTOPA[76 KB]500 Sorodna točka dostopa – osebno ime[131 KB]510 Sorodna točka dostopa – ime korporacije[124 KB]515 Sorodna točka dostopa – ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime[110 KB]520 Sorodna točka dostopa – rodbinsko ime[106 KB]530 Sorodna točka dostopa – naslov[103 KB]540 Sorodna točka dostopa – ime/naslov[102 KB]543 Sorodna točka dostopa – dogovorjeno ime/naslov za pravna in religiozna besedila[116 KB]550 Sorodna točka dostopa – občno ime[104 KB]580 Sorodna točka dostopa – oblika, žanr ali fizične značilnosti[112 KB]6XX BLOK ZA KLASIFIKACIJSKE OZNAKE[53 KB]675 Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK)[94 KB]686 Druge klasifikacije[91 KB]7XX BLOK NORMATIVNIH TOČK DOSTOPA V DRUGIH JEZIKIH IN/ALI PISAVAH[77 KB]700 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – osebno ime[127 KB]710 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime korporacije[128 KB]715 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime[109 KB]720 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – rodbinsko ime[102 KB]730 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – naslov[102 KB]740 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime/naslov[91 KB]743 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila[108 KB]750 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – občno ime[99 KB]780 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – oblika, žanr ali fizične značilnosti[113 KB]8XX BLOK ZA INFORMACIJE O VIRU PODATKOV[71 KB]801 Izvor zapisa[120 KB]810 Podatek je v[102 KB]815 Podatka ni v[97 KB]820 Podatki o rabi ali pomenskem obsegu[97 KB]830 Splošna katalogizatorjeva opomba[98 KB]835 Podatki o izbrisani točki dostopa[98 KB]836 Podatki o nadomeščeni točki dostopa[98 KB]856 Elektronska lokacija in dostop[150 KB]9XX BLOK ZA NACIONALNO RABO[54 KB]911 Vir imena*[93 KB]915 Nepovezana kazalka – osebno ime**[111 KB]916 Opomba o konverziji*[103 KB]950 Nepovezana sorodna točka dostopa*[110 KB]990 Prevezave*[98 KB]991 Opombe urednika*[101 KB]992 Polje za lokalne potrebe*[83 KB]Dodatek A - SEZNAM POLJ/PODPOLJA.1 - Normativni zapisi (CONOR)[91 KB]A.2 - Zapisi SGC[174 KB]Dodatek B - ŠIFRANT GEOGRAFSKIH OBMOČIJB.1 - Abecedni imenski seznam[285 KB]B.2 - Abecedni seznam šifer[123 KB]Dodatek C - ISKALNI INDEKSIC.1 - Normativni zapisi (CONOR)[73 KB]C.2 - Normativni zapisi (SGC)[82 KB]Podatki o izdajatelju[68 KB]

ONLINE EVIDENCE

Dostop do registracij

Registrirani uporabniki
PRIJAVA NA PORTAL

Vaš e-naslov:

Geslo:

Neregistrirani
uporabniki
Oddelek izobraževanje

Telefon: (02) 2520 379

E-pošta: podpora@izum.si

© 1997-2023 IZUM | V 3.60 | Piškotki